Tillväxtverket

Område: Hälsa och smak

Hälsa är en global megatrend bland konsumenter men samtidigt har det kanske aldrig varit så svårt att äta rätt som nu. Det finns många budskap om vad som egentligen är hälsosam mat och många konsumenter menar att det är svårt att veta vad produkterna innehåller.        

Kvinna och barn äter tillsammans.

Samtidigt sker det en ökning av övervikt och fetma i världen vilket gör att allt fler får diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar som ger ökade vårdkostnader i samhället.

En av de stora utmaningarna är konflikten mellan hälsosam mat och en god smakupplevelse. Produkter som har ett högre innehåll av det som vi bör äta mindre av såsom mättat fett, socker och salt  har ofta en högre konsumentacceptans än dess motsvarigheter och vi har generellt ett för lågt intag av det vi bör äta mer av såsom frukt, grönsaker, fullkorn och fisk.

Hälsa och smak är ett område där det finns stora möjligheter för ett samarbete som ger oss bättre förutsättningar att utveckla livsmedel med en tydlig hälsoprofil och hög kulinarisk upplevelse.

Området Hälsa och mat är uppdelat i fem delområden.

Delområde: Hälsosammare mat
Delområde: Sensorik
Delområde: Optimala processer
Delområde: Mat för olika målgrupper
Delområde: Svenska råvaror på export

Vårt arbetssätt

Så arbetar vi i arbetsgruppen

Kontakt

Projektledare: Anders Högberg, OrklaBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.