Tillväxtverket

Område: Digitalisering och automation

Vi vill inom detta område skapa exceptionella kompetenscentrum kring områdena digitalisering och automation för hela livsmedelskedjan från jord till bord.          

Man arbetar framför en maskin i en industrilokal.

Digitalisering och automation är viktiga möjliggörare för framtidens livsmedelskedja, men det finns också utmaningar. Det handlar bland annat om att frigöra och öka potentialen i att över hela värdekedjan samverka kring de enorma datamängder som finns för att öka värdet för kunden/konsumenten, konkurrenskraft, hållbarhet, kvalitet, effektivitet och möjligheter till transparens i hela värdekedjan, från primärproducent till konsumenten. En annan utmaning är att se automation som ett kärnområde för ökad konkurrenskraft både ur kostnads- och kvalitetssynvinkel.

Sverige har en mycket framstående industriell såväl som akademisk kompetens inom automationsområdet. Det finns därför en potential att koppla ihop livsmedelssektorn med industriell och akademisk automation- och robotikkompetens för att snabbt skynda på området.

Arbetsgruppen ska kartlägga viktiga komptenskluster inom området och skapa en mötesplats/plattform där livsmedelssektorn, digitaliserings- och automationsindustrin samt akademin kan mötas med målet att snabbt identifiera områden där man kan skapa:

  • konkreta projekt
  • ”kompetenspooler”
  • plattformar för forskning och innovation inom digital information såväl som automation i hela värdekedjan.

Fokus och avgränsningar

Fokus för området är att genom att koppla samman existerande kompetenscenter och företag bredda och fördjupa kompetensbasen inom akademin, industrisektorn och livsmedelssektorn.

Fokus för arbetsgruppen är:

  • Datainfrastruktur
  • Effektivisering av varuflödet
  • Automation i hela värdekedjan

Så arbetar vi i arbetsgruppen

Kontakt

 Projektledare: Jonas Köhler, MenigoBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.