Tillväxtverket

Område: Cirkulär mat

Vi står inför en övergång till en cirkulär ekonomi, med ekonomiska modeller där kretslopp dominerar istället för linjära processer.          

Traktor på en åker.

Våra råvaror måste användas på ett hållbart sätt, så vi inte förlorar metaller, mineraler, fosfor, och andra viktiga källor och vi måste säkerställa att jordens resurser räcker till för att producera livsmedel i en värld med en växande befolkning.

Utmaningarna är att livsmedelssektorn globalt står för mellan 25-30 % av den totala klimatpåverkan vilket inkluderar avskogning, transporter, industrins utsläpp etc och att en allt större del av jordens befolkning konsumerar livsmedel efter västerländskt mönster. Animalieproduktionens andel uppgår till cirka hälften.

Sverige har mycket goda förutsättningar för en hållbar och högkvalitativ animalisk och växtbaserad livsmedelsproduktion. Det finns en hemmamarknad med medvetna och krävande konsumenter samt en hög kompetensnivå inom klimat och hållbarhet. Sverige har därmed en unik möjlighet att positionera sig som ett ledande land inom hållbar livsmedelskonsumtion. 

Syftet med området Cirkulär mat är att inte bara verka för att kraftigt minska klimatpåverkan, utan också att:

  1. ta fram en färdplan för svensk livsmedelssektor som identifierar de åtgärder och områden som kan göra livsmedelsproduktion i Sverige klimatpositiv vid 2050,
  2. peka på områden där livsmedelsproduktion bidrar positivt till en bättre miljö.

Området Cirkulär mat är uppdelat i tre delområden.

Delområde: Reduktion av utsläpp från primärproduktion
Delområde: Hållbar konsumtion
Delområde: Resurseffektiv värdekedja

 

Kontakt

Elisabet Rytter, LivsmedelsföretagenBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.