Tillväxtverket

Om Sweden Food Arena

Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Tillsammans skapar vi en livsmedelskedja i världsklass.

Arenan är ett resultat av regeringens Livsmedelsstrategi vars syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja samt öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.

Vad gör vi?

Aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar, konkurrenskraftig och växande livsmedelssektor.

Varför finns Sweden Food Arena?

Det finns en stor potential för livsmedelssektorn i Sverige. Livsmedel är Sveriges fjärde största industrigren men det behövs en ökad samverkan mellan dess aktörer. Genom att etablera en arena där områden som forskning, utveckling och innovation hanteras och stärks av branschen skapar vi förutsättningar för en svensk livsmedelssektor i världsklass.

Vad vill vi?

 • att Sveriges livsmedelsbransch 2030 är en central svensk industrigren
 • att livsmedelssektorns tillväxt har ökat
 • att forsknings- och innovationssatsningen inom livsmedelssektorn är i nivå med andra sektorer
 • visa att livsmedelsbranschen är beredd att investera i Sverige – med stöd av institut, universitet, högskolor och mer offensiva och fokuserade statliga satsningar på kunskap och innovation inom livsmedelsbranschen.

Vilka är vi?

Sweden Food Arena har idag ett 60-tal undertecknade parter i hela livsmedelskedjan från produktion till detaljhandel. Vi vill gärna bli fler och välkomnar nya aktörer.

Vad ska vi göra?

 • Gemensamt formulera behov av forskning och innovation
 • Verka för bättre samverkan inom livsmedelskedjan samt med industri, institut, akademi och det offentliga och inom livsmedelskedjan
 • Verka för bättre samverkan mellan industri, institut, akademi och det offentliga
 • Få fler aktörer intresserade av att delta i arenan. 

Inom vilka områden har vi behov av forskning och innovation?

Arenan har till att börja med identifierat tre områden där det finns behov av forskning och innovation. Dessa är:

 1. Hälsa och smak
 2. Cirkulär mat
 3. Digitalisering och automation

Varje område arbetar med att definiera området, nuläget, ta fram ett önskat läge 2025-2030 och en handlingsplan med möjliga åtgärder och initiativ. Det kan bli aktuellt att starta arbete med fler områden framöver.

Vilken roll har Tillväxtverket haft?

Tillväxtverket hade i uppdrag att stödja etableringen av arenan och uppdraget slutredovisades den 21 december 2018. Lansering av arenan ägde rum i slutet av maj 2018.

Från och med januari 2019 drivs Sweden Food Arena helt och hållet av livsmedelssektorn.

Kontakt

Marie Gidlund, verksamhetsledare (marie.gidlund@swedenfoodarena.se)Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.