Tillväxtverket

Om Sweden Food Arena

Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Tillsammans skapar vi en livsmedelskedja i världsklass.

Arenan är ett resultat av regeringens Livsmedelsstrategi vars syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja samt öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.

Vad gör vi?

Aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar, konkurrenskraftig och växande livsmedelssektor.

Varför finns Sweden Food Arena?

Det finns en stor potential för livsmedelssektorn i Sverige. Livsmedel är Sveriges fjärde största industrigren men det behövs en ökad samverkan mellan dess aktörer. Genom att etablera en arena där områden som forskning, utveckling och innovation hanteras och stärks av branschen skapar vi förutsättningar för en svensk livsmedelssektor i världsklass.

Vad vill vi?

 • att Sveriges livsmedelsbransch 2030 är en central svensk industrigren
 • att livsmedelssektorns tillväxt har ökat
 • att forsknings- och innovationssatsningen inom livsmedelssektorn är i nivå med andra sektorer
 • visa att livsmedelsbranschen är beredd att investera i Sverige – med stöd av institut, universitet, högskolor och mer offensiva och fokuserade statliga satsningar på kunskap och innovation inom livsmedelsbranschen.

Vilka är vi?

Sweden Food Arena har idag ett 50-tal undertecknade parter i hela livsmedelskedjan från produktion till detaljhandel. Vi vill gärna bli fler och välkomnar nya aktörer.

Parterna:

Arla foods, Atria, Axfood, Barilla Sverige, Bergendahls, Chokofa, Coop, Culinar, Delicato, Duggets bryggeri, Fazer bageri, Fazer Food services, Findus, Food for progress Scandinavia AB, Good trade Scandinavia AB, HK Scan Sweden, Hushållningssällskapet, Hallands högskola, ICA Sverige, Igelösa Life Science AB, Lantmännen, Livsmedelsföretagen, LRF Lantbrukarnas Riksförbund, LRF Mjölk, Löfbergs Lila, Martin&Servera, Matfabrikören Sverige AB, Max Hamburgerrestauranger, Menigo Food Service AB, Nordisk Råvara AB, Nordic Sugar AB, Norrmejerier ekonomisk förening, O. Kavli AB, Oatly, Orkla, Santa Maria, Pernod-Ricard/Absolut Company, Polarbröd, Restaurangakademien, Saltå Kvarn, Solina Sweden AB, Spendrups Bryggeri AB, Stiftelsen Lantbruksforskning, Swedish Match North Europé,  Swedish Nutrition Foundation, Svenska Köttföretagen AB, Sveriges Bagare och konditorer, Sveriges Bryggerier, WA3RM, Visita, Vivels bageri

Vad ska vi göra?

 • Gemensamt formulera behov av forskning och innovation
 • Verka för bättre samverkan inom livsmedelskedjan samt med industri, institut, akademi och det offentliga och inom livsmedelskedjan
 • Verka för bättre samverkan mellan industri, institut, akademi och det offentliga
 • Få fler aktörer intresserade av att delta i arenan. 

Inom vilka områden har vi behov av forskning och innovation?

Arenan har till att börja med identifierat tre områden där det finns behov av forskning och innovation. Dessa är:

 1. Hälsa och smak
 2. Cirkulär mat
 3. Digitalisering och automation

Varje område arbetar med att definiera området, nuläget, ta fram ett önskat läge 2025-2030 och en handlingsplan med möjliga åtgärder och initiativ. Innehållet i dessa områden presenteras i maj 2018. Det kan bli aktuellt att starta arbete med fler områden framöver.

Vilken roll har Tillväxtverket för arenan?

Uppdraget är att kraftsamla kring en arena för en livsmedelssektor i världsklass. Tillväxtverket har fått i uppdrag att stödja etableringen av arenan och uppdraget ska slutredovisas den 30 juni 2018. Lansering av arenan sker i maj 2018. Arenan kommer därefter att drivas av branschen.

Kontakt

Anna Wikström, Projektledare Tillväxtverket
förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se