Tillväxtverket

Arbetsgrupperna

Arbetsgrupperna kartlägger området och tar fram en handlingsplan.

Arenan arbetar för närvarande med tre områden där man identifierar behov av innovation och samordning:

  • Hälsa och smak
  • Cirkulär mat
  • Digitalisering & automation

Varje område har en arbetsgrupp som leds av en ledamot från styrgruppen och består av medlemmar från de organisationer som undertecknat samarbetsavtalet. 

De konkreta uppgifterna för arbetsgruppen är att:

  1. kartlägga förutsättningarna för att göra området till ett strategiskt forsknings- och innovationsområde med utgångspunkt i företagens behov
  2. ta fram förslag till åtgärder för hur man når dit.

Arbetsgrupperna beaktar befintliga rapporter och tar tillvara pågående initiativ både nationellt och regionalt.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.