Tillväxtverket

Arbetsgrupperna

Arbetsgrupperna kartlägger området och tar fram en handlingsplan.

Arenan arbetar för närvarande med tre områden där man identifierar behov av innovation och samordning:

  • Hälsa och smak
  • Cirkulär mat
  • Digitalisering & automation

Varje område har en arbetsgrupp som leds av en ledamot från styrgruppen och består av medlemmar från de organisationer som undertecknat samarbetsavtalet. 

De konkreta uppgifterna för arbetsgruppen är att:

  1. kartlägga förutsättningarna för att göra området till ett strategiskt forsknings- och innovationsområde med utgångspunkt i företagens behov
  2. ta fram förslag till åtgärder för hur man når dit.

Arbetsgrupperna beaktar befintliga rapporter och tar tillvara pågående initiativ både nationellt och regionalt.