Tillväxtverket

Arenan etableras

Fortsätt läsa

Sweden Food Arena

Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass

Företag och branschorganisationer inom hela livsmedelskedjan samlas nu inom Swedish Food Arena. En nationell arena där företag inom kedjan samverkar kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Det finns en stor potential för livsmedelssektorn i Sverige. Livsmedel är Sveriges fjärde största industrigren men det behövs en ökad samverkan mellan dess aktörer. Genom att företag och branschorganisationer nu tar ett krafttag för att etablera en arena där forskning, utveckling och innovation ska stärkas skapar vi förutsättningar för en svensk livsmedelssektor i världsklass. Arenan är en viktig del i regeringens nationella livsmedelsstrategi med sikte mot år 2030. Tillväxtverket stödjer livsmedelssektorn i arbetet med att etablera denna samverkansarena. Arenan lanserades i maj och under hösten påbörjas arbetet med att etablera kontoret med start januari 2019.

In english

Read about the Sweden Food Arena in english

Tre prioriterade områden

Företag inom arenan har identifierat och arbetar nu med tre temaområden för forskning och innovation. Hälsa och smak, Cirkulär mat och Digitalisering och automation. Nedan hittar du mer information om dessa samt övergripande information om arenan.

Rapport för en innovativ livsmedelssektor

Rapporten, Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass, är en studie kring hur man skapar en innovativ och framgångsrik livsmedelssektor i ett hållbart samhälle. Den beskriver livsmedelssektorns utmaningar och ger rekommendationer om vilka steg som bör tas framöver för att nå målet.

Rapporten, Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklassPDF

Appendix till rapporten, Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklassPDF

Banner med text Sweden Food Arena

Livsmedelsstrategi för hållbar tillväxt i hela landet

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030, antogs av riksdagen i juni 2017 och är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val.
Läs Livsmedelsstrateginlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster