Sweden Food Arena

Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass

Tillväxtverket

Sweden Food Arena

Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass

Lansering av arenan

Fortsätt läsa

Sweden Food Arena

Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass

Företag och branschorganisationer inom hela livsmedelskedjan samlas nu inom Swedish Food Arena. En nationell arena där företag inom kedjan samverkar kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Det finns en stor potential för livsmedelssektorn i Sverige. Livsmedel är Sveriges fjärde största industrigren men det behövs en ökad samverkan mellan dess aktörer. Genom att företag och branschorganisationer nu tar ett krafttag för att etablera en arena där forskning, utveckling och innovation ska stärkas skapar vi förutsättningar för en svensk livsmedelssektor i världsklass. Arenan är en viktig del i regeringens nationella livsmedelsstrategi med sikte mot år 2030. Tillväxtverket stödjer livsmedelssektorn i arbetet med att etablera denna samverkansarena.

Tre prioriterade områden

Företag inom arenan har identifierat och arbetar nu med tre temaområden för forskning och innovation. Hälsa och smak, Cirkulär mat och Digitalisering och automation. Nedan hittar du mer information om dessa samt övergripande information om arenan.

Banner livsmedelsstrategin

Livsmedelsstrategi för hållbar tillväxt i hela landet

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030, antogs av riksdagen i juni 2017 och är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val.
Läs Livsmedelsstrateginlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster