Tillväxtverket

Fortsätt läsa

Sweden Food Arena

Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass

Företag och branschorganisationer inom hela livsmedelskedjan samlas nu inom Swedish Food Arena. En nationell arena där företag inom kedjan samverkar kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Det finns en stor potential för livsmedelssektorn i Sverige. Livsmedel är Sveriges fjärde största industrigren men det behövs en ökad samverkan mellan dess aktörer. Genom att företag och branschorganisationer nu tar ett krafttag för att etablera en arena där forskning, utveckling och innovation ska stärkas skapar vi förutsättningar för en svensk livsmedelssektor i världsklass. Arenan är en viktig del i regeringens nationella livsmedelsstrategi med sikte mot år 2030. Tillväxtverket stödjer livsmedelssektorn i arbetet med att etablera denna samverkansarena. Arenan lanserades i maj och med start januari 2019 drivs Sweden Food Arena av livsmedels-sektorn.

In english

Read about the Sweden Food Arena in english

Tre prioriterade områden

Företag inom arenan har identifierat och arbetar nu med tre temaområden för forskning och innovation. Hälsa och smak, Cirkulär mat och Digitalisering och automation. Nedan hittar du mer information om dessa samt övergripande information om arenan.

Hon blir verksamhetschef på Sweden Food Arena

Nu står det klart att Marie Gidlund tillträder som verksamhetsledare för arenan den 1 maj i år, och att arbetet därmed kan påbörjas fullt ut. Marie arbetar i dag som näringslivsutvecklare inom Umeå kommun, och har tidigare erfarenhet från bland annat Business Sweden och livsmedelsindustrin.
Som verksamhetsledare för Sweden Food arena kommer Marie att ansvara för att etablera och leda utvecklingsarbetet.

- Jag ser verkligen fram emot att få leda skapandet av en arena för forskning, innovation och utveckling för att stärka en av Sveriges största branscher, livsmedelsbranschen. Med livsmedel, primärproduktion och handel i världsklass kan vi öka vår självförsörjningsgrad nationellt, och öka exporten, vilket stärker Sverige som nation, säger Marie Gidlund.

Marie är utbildad civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet och har lång erfarenhet av näringslivsfrämjande arbete inom både stat och kommun, samt en bakgrund i livsmedelssektorn. Senast kommer hon från rollen som näringslivsutvecklare inom Umeå kommun, där hon bland annat jobbat med att stärka industrin i regionen med fokus på forskning och affärsutveckling.

Rapport för en innovativ livsmedelssektor

Rapporten, Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass, är en studie kring hur man skapar en innovativ och framgångsrik livsmedelssektor i ett hållbart samhälle. Den beskriver livsmedelssektorns utmaningar och ger rekommendationer om vilka steg som bör tas framöver för att nå målet.

Rapporten, Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklassPDF

Appendix till rapporten, Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklassPDF

Banner med text Sweden Food Arena

Livsmedelsstrategi för hållbar tillväxt i hela landet

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030, antogs av riksdagen i juni 2017 och är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val.
Läs Livsmedelsstrateginlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Podden Landet har träffat människorna bakom rapporten. Ta del av podden på Landsbygdsnätverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.