Tillväxtverket

Vad är socialt företagande?

Den gemensamma drivkraften för sociala företag är att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Den egna ekonomiska vinsten står inte i centrum. Målet för sociala företag är att bidra till ett samhälle som inkluderar och är hållbart. Sociala företag består av allt från start-up företag till aktörer inom den ideella sektorn.

Sociala företag kan exempelvis arbeta för en levande landsbygd, en bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad.

Kännetecken för sociala företag:

  • deras affär är ett medel för att skapa samhällsnytta
  • de mäter sina resultaten i samhällsnyttiga mål
  • det mesta av överskottet går tillbaka till verksamheten
Ett fält med vetestrån.

Podd: Varför behövs sociala företag?

Vad är socialt företagande och varför behövs det? Rebecka Hinn som arbetar med uppdraget att stärka socialt företagande och samhällsentreprenörskap i Sverige delar med sig av sin kunskap.

Tre personer som odlar tomater.

Blogg: Bounce back or forward?

När vi nu alla har skakats om i grunden och behöver ställa om, har vi också en möjlighet att bygga nytt – nya och mer hållbara samhällen som passar vår globala, tätt sammanlänkade, vardag bättre.

Olika typer av sociala företag

Sociala företag kan vara organiserade på många olika sätt, som till exempel aktiebolag, ekonomisk förening, kooperativ eller som idéell organisation. Vi vill uppmärksamma det eftersom olika sätt att organisera sociala företag ger olika förutsättningar för deras verksamhet. Olika organisationsformer kan också attrahera olika typer av finansiärer.

Nedan modell, som bygger på European Venture Philantropy Associations skala från 2010, hjälper oss att förstå att det finns många olika typer av sociala företag från rent kommersiella till helt ideella. Den visar också att många sociala företag skapar både sociala och finansiella värden. 

Figur som beskriver olika tyoer av sociala företag

Sociala företag möter fler utmaningar

Förutsättningarna för att driva sociala företag kan skilja sig mot att driva ett traditionellt företag. Det kan vara svårare för ett socialt företag att ta del av den finanisering som erbjuds. Här är några av utmaningarna:

  • Det saknas kännedom om socialt företagande och den samhällsnytta de kan göra
  • Potentiella marknad har inte kunskap om sociala företag
  • Rådgivare saknar kunskap om socialt företagande
  • Nuvarande finansieringsformer passar inte/når inte fram till de sociala företagen.
  • De sociala företagen organiseras i olika företagsformer vilket gör att de inte passar in/anses passa in i systemet.