Tillväxtverket

Vad är socialt företagande?

Sociala företag består av allt från start-up företag till aktörer inom den ideella sektorn. Den gemensamma drivkraften är att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar.

De sociala företagen kan exempelvis arbeta för en levande landsbygd, en bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad. Man kan säga att sociala företag ökar medborgarnas välstånd genom att de bidrar till att skapa ett inkluderande och hållbart samhälle.

Sociala företag kännetecknas av att:

  • deras affärsmässiga verksamhet är ett medel för att uppnå ett eller flera samhällsnyttiga mål
  • de mäter resultaten i samhällsnyttiga mål
  • huvuddelen av det ekonomiska överskottet återinvesteras i verksamheten.

Här kan du se en film om socialt företagande!

Sociala företag möter fler utmaningar

Förutsättningarna för att driva sociala företag kan skilja sig mot att driva ett traditionellt företag. Det gör att det kan vara svårare för ett socialt företag att hitta och ta del av den finanisering som erbjuds. Här är några av utmaningarna:

  • Låg allmän kännedom om socialt företagande och samhällsentreprenörskap och den samhällsnytta de kan göra.
  • Företagens potentiella marknad har låg kunskap om sociala företag.
  • Rådgivare saknar kunskap om socialt företagande och företagen har ett behov av rådgivning baserad på kunskap om socialt företagande.
  • Nuvarande finansieringsformer passar inte/når inte fram till de sociala företagen.
  • De sociala företagen organiseras i olika företagsformer vilket gör att de inte passar in/anses passa in i rådande system.

Olika typer av sociala företag

De sociala företagen kan vara organiserade på många olika sätt, som till exempel aktiebolag, ekonomisk förening, kooperativ eller som idéell organisation. Vi vill uppmärksamma det eftersom olika sätt att organisera sociala företag ger olika förutsättningar för deras verksamhet. Olika organisationsformer kan också attrahera olika typer av finansiärer.

Nedan modell, som bygger på European Venture Philantropy Associations skala från 2010, hjälper oss att förstå att det finns många olika typer av sociala företag från rent kommersiella till helt ideella. Den visar också att många sociala företag skapar både sociala och finansiella värden. 

Figur som beskriver olika tyoer av sociala företag