Tillväxtverket
Tre personer skrattar

Sociala företag i Sverige

Vad finns det för sociala företag i Sverige? Hur organiserar de sig? Och vilka samhällsvinster genererar de? För att kunna stödja utvecklingen av sociala företag, behöver vi få en uppfattning av hur den sektorn ser ut idag.

Policy in Practice har fått uppdrag av Tillväxtverket att göra en genomlysning av socialt företagande och samhällsentreprenörskap i Sverige. Vi ska titta på befintlig forskning och kartläggningar av sociala företag. Genom intervjuer och workshops med centrala aktörer (forskare, främjare, nationella/regionala/kommunala aktörer och entreprenörer) ska vi fånga upp hur olika sätt att beskriva socialt företagande påverkar målsättningarna i regeringens strategi.

I september inleder vi en dialog om vad socialt företagande betyder för samhällsutvecklingen.

Syftet är att bidra med förslag till hur sektorn kan stärkas i framtiden. Till dessa workshops kommer aktörer som arbetar med frågan i olika roller att bjudas in för att diskutera socialt företagande ur:

  • ett marknads- och upphandlingsperspektiv
  • ett entreprenöriellt och affärsmässigt perspektiv
  • ett främjande perspektiv

I dessa workshops kommer vi att diskutera för- och nackdelar med att formulera en tydligare definition av sociala företag och hur en sådan skulle kunna se ut. Målet är att på bästa sätt främja utvecklingen av sociala företag enligt regeringens strategi.

Du kan påverka!

Resultaten från dessa workshops kommer att publiceras löpande i våra sociala kanaler. Har du tankar och reflektioner uppmuntrar vi dig att dela med dig av dessa i våra grupper:

Samhällsentreprenörskap och socialt företagande på Facebook  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialt företagande på Linkedin 

Ett utkast av rapporten kommer att presenteras och diskuteras under Social Innovation Summit i november. Slutversionen av rapporten kommer att bli klar i slutet av november.

Kontakt

Har du några frågor om studien? Kontakta oss:

Eva Carlsson

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Josefin Aggestam
josefin@policyinpractice.se