Tillväxtverket

Så arbetar Tillväxtverket

Tillväxtverket investerar 65 miljoner för att stödja utvecklingen av samhällsentreprenörskap och sociala företag under 2018-2020.

Fler och starkare sociala företag bidrar till ett hållbart samhälle. Sektorn har vuxit vad gäller antal företag och de sociala företagen bidrar i allt högre omfattning till att lösa samhällsutmaningar. Så här arbetar Tillväxtverket för att stärka de sociala företagen och för att stärka deras marknad:

  • Stimulera hållbar tillväxt hos sociala företag.
  • Stärka utvecklingen av och kunskapen om samhällsentreprenörer och sociala företag i hela Sverige, med fokus på offentlig sektor, men även främjarsystem och privata näringslivet.
  • Stimulera samarbeten och upphandling av sociala företag med hjälp av bättre kunskap, kompetens och incitament hos det offentliga, till exempel hos kommuner.
  • Bidra till att att fler sociala företag får ändamålsenlig rådgivning och bättre tillgång till finansiering med hjälp av bättre kunskap och kompetens om sociala företag hos företagsfrämjare och finansiärer.
  • Fler samhällsentreprenörer får en högre kompetens om affärsmässighet och företagande - vilket leder till fler hållbara sociala företag.
  • Bidra till fler affärer och samarbeten med sociala företag genom att ta fram bättre kunskap om och stimulera intresset för sociala företag hos övrigt näringsliv.

I den här filmen presenterar vi uppdraget.

Bild som beskriver hur Tillväxtverket arbetar med socialt företagande. Se även punktlista ovan

Tillväxtverkets partners

Tillväxtverket samarbetar med en rad olika aktörer.

Regioner har projekt för att främja socialt företagande

17 av 21 regioner driver idag projekt för att främja socialt företagande och samhällsentreprenörskap. Följande regioner har fått finansiering av Tillväxtverket:

Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jämtland/Härjedalen, Jönköpings län, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholms län, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland

Här kan du läsa mer om regionernas arbete

Företagsrådgivare och inkubatorer

Företagsrådgivare och inkubatorer är viktiga länkar mellan oss som myndighet och företagen. Vi samarbetar med:

Coompanion, ALMI, Blekinge Business Inkubator, Västerås Science Park, Mikrofonden, Inkludera, Reach for change, SE Forum, Ashoka

Sociala företag

Stenbackens boende- och arbetskooperativ är samverkanspartner i Gävleborgs projekt.

Myndigheter

Många andra myndigheter arbetar också med samhällsentreprenörskap. Vi samarbetar till exempel med Vinnova, SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga aktörer

RISE, Nätverket för effektmätning med flera