Tillväxtverket

Så arbetar Tillväxtverket

Tillväxtverket investerar 65 miljoner för att stödja utvecklingen av samhällsentreprenörskap och sociala företag under 2018-2020.

Fler och starkare sociala företag bidrar till ett hållbart samhälle. Sektorn har vuxit vad gäller antal företag och de sociala företagen bidrar i allt högre omfattning till att lösa samhällsutmaningar. Så här arbetar Tillväxtverket för att stärka de sociala företagen och för att stärka deras marknad:

  • Stimulera hållbar tillväxt hos sociala företag.
  • Stärka utvecklingen av och kunskapen om samhällsentreprenörer och sociala företag i hela landet, med fokus på offentlig sektor, men även främjarsystem och privata näringslivet.
  • Stimulera samarbeten och upphandling av sociala företag med hjälp av bättre kunskap, kompetens och incitament hos det offentliga. till exempel hos kommuner.
  • Bidra till att att fler sociala företag får ändamålsenlig rådgivning och bättre tillgång till finansiering med hjälp av bättre kunskap och kompetens om sociala företag hos företagsfrämjare och finansiärer.
  • Fler samhällsentreprenörer får en högre kompetens om affärsmässighet och företagande - vilket leder till fler hållbara sociala företag.
  • Bidra till fler affärer och samarbeten med sociala företag genom att ta fram bättre kunskap om och stimulera intresset för sociala företag hos övrigt näringsliv.

I den här filmen presenterar vi uppdraget.länk till annan webbplats

Bild som beskriver hur Tillväxtverket arbetar med socialt företagande. Se även punktlista ovan

Tillväxtverkets partners

Tillväxtverket samarbetar med en rad olika aktörer.

Regioner har projekt för att främja socialt företagande

Följande regioner har fått finansiering av Tillväxtverket:

Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jämtland/Härjedalen, Jönköpings län, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholms län, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland

Mer om regionernas arbete

Företagsrådgivare och inkubatorer

Företagsrådgivare och inkubatorer är viktiga länkar mellan oss som myndighet och företagen. Vi samarbetar med:

Coompanion, ALMI, Blekinge Business Inkubator, Västerås Science Park, Mikrofonden, Inkludera, Reach for change, SE Forum, Ashoka

Sociala företag

Stenbackens boende- och arbetskooperativ är samverkanspartner i Gävleborgs projekt.

Myndigheter

Många andra myndigheter arbetar också med samhällsentreprenörskap. Vi samarbetar till exempel med Vinnovalänk till annan webbplats, SKLlänk till annan webbplats, och Upphandlingsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga aktörer

RISE, Nätverket för effektmätning med fleraBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.