Tillväxtverket

Regeringens satsning

Regeringen satsar totalt 150 miljoner under 2018-2020 för att skapa ett mer inkluderande och hållbart samhälle genom socialt företagande. För att fortsätta bygga ett hållbart och möta de många utmaningar samhället står inför, som till exempel integration, hälsa, utbildning, klimat, enklare vägar till jobb eller jämställdhet, behöver hela Sveriges fulla engagemang och innovationskraft bidra.

Uppdragets mål är att skapa ett mer inkluderande och hållbart samhälle, vilket är i linje med regeringens arbetet med att genomföra FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

I regeringens strategi pekas det ut fem områden som är viktiga att utveckla för att stärka socialt företagande och samhällsentreprenörskap.

  1. Behov och efterfrågan
  2. Stärk företags- och rådgivningskompetensen
  3. Finansiering
  4. Tydliggör och mät effekterna
  5. Utveckla kunskap och mötesplatser

Här kan du läsa: "Regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation "  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nils Bacos och Cecilia Brunnström sitter och arbetar vid ett bord. De tittar på varandra och ler.