Tillväxtverket

Regeringens satsning

Regeringen satsar totalt 150 miljoner under 2018-2020 och har även lanserat Regeringens strategi för sociala företag.

För att fortsätta bygga ett hållbart och starkt samhälle och möta de många utmaningar samhället står inför, som till exempel integration, hälsa, utbildning, klimat, miljö, enklare vägar till jobb eller jämställdhet, behöver hela Sveriges fulla engagemang och innovationskraft bidra.

Uppdragets mål är att skapa ett mer inkluderande och hållbart samhälle, vilket är i linje med regeringens ambitioner i arbetet med att genomföra FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

I strategin pekar regeringen ut fem områden som är viktiga att utveckla för att främja socialt företagande:

  1. Behov och efterfrågan
  2. Stärk företags- och rådgivningskompetensen
  3. Finansiering
  4. Tydliggör och mät effekterna
  5. Utveckla kunskap och mötesplatser

Regeringens strategi för sociala företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.