Tillväxtverket

Samhällsnyttiga affärer och upphandling

Allt fler, både företag och offentlig sektor, vill göra sina affärer mer samhällsnyttiga genom att plussa på med någon social- eller miljömässig nytta förutom det man vill köpa. Det är ett guldläge för sociala företag! Men kunskapen om hur man kan göra behöver bli bättre och möjligheterna att hitta varandra fler.

Upphandling är en stor möjlighet för offentlig sektor att uppnå ett hållbart samhälle. Det finns goda exempel på miljömässiga och sociala krav vid upphandling, men många fler behöver tänka nytt och använda upphandling som ett verktyg för samhällsnytta.

Det finns mycket kvar att göra som skulle ge mer valuta för de skattepengar som offentlig sektor köper varor och tjänster för. 2019 var det 706 miljader kroner, en ofattbart stor summa pengar som behöver användas för att få så mycket samhällsnytta som möjligt.

Ett fält med vetestrån.

Business for good

Hur kan vi skapa fler samarbeten mellan samhällsentreprenörer, näringslivet och offentliga sektorn? Social Entrepreneurship Forum lyfter frågeställningen i en rapport.

Ett fält med vetestrån.

Nya välfärdslösningar

Samverkan mellan kommuner, regioner och sociala företag är viktigt för en god samhällsutveckling. Handboken är framtagen av SKR- Sveriges kommuner och regioner. 

Privata företag + Sociala företag = Samhällsnyttiga affärer

När Byggvesta planerade för sina nya bostäder ville de göra något extra för att skapa god stämning och en trygg miljö i området. Då föddes Yalla Rinkeby. Tillsammans med de boende började de planera för en verksamhet som både skulle bli en mötesplats och ett företag där kvinnor kan utveckla sitt entreprenörskap.
Se filmen om Byggvestas och Yalla Rinkebys samarbete.