Tillväxtverket

Internationellt arbete

Socialt företagande finns överallt i världen och är i många länder vanligare och mer utvecklat än i Sverige. Det finns mycket att lära från andra och även resurser att få tillgång till. Många aktörer och sociala företag i Sverige har internationella kontakter och nätverk eller deltar i projekt med partners från andra länder.

Inom EU-kommissionen drivs frågorna kring social ekonomi och sociala företag främst via Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Directorate General Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är också de som håller i GECES-mötena, kommissionens expertgrupp för social ekonomi och socialt företagande i vilket EUs medlemsländer och utvalda regionala och paraplyorganisationer ingår som medlemmar.

GECES har bl.a. bidragit till att kluster fokuserade på social och grön innovation nu är inkluderade i European Cluster Collaboration Platform. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Globalt

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development), OECD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.har länge arbetat aktivt för att främja socialt företagande och samhällsentreprenörskap, som en del av den sociala ekonomi.

Global action "Promoting Social and Solidarity Economy Ecosystems Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." arbetar med erfarenhetsutbyte mellan EU-länder för att förbättra ekosystemen för social ekonomi/företag. De kommer bland annat att ta fram guider om regelverk och om att mäta samhällseffekter samt stimulera till internationellt utbyte genom ”peer-learning partnership”.