Tillväxtverket

Finansiering och effektmätning

Att mäta vilken samhällsnytta ett socialt företag bidrar med är viktigt för att visa på vilken effekt det har på de samhällsutmaningar som man jobbar med. Det behövs också för att attrahera finansiärer och kunder som vill se resultat av de pengar som investeras i företaget eller de tjänster man köper.

”Mäta samhällsnytta” kan kännas luddigt och väldigt övergripande. Det gäller att hitta flera konkreta saker/indikatorer att följa upp som tillsammans kan visa på den nytta som era insatser gör både för individer och samhället. Då kan finansiärer se vilken nytta deras pengar gör även om de inte får tillbaka en ekonomisk vinst på sin investering.

Hur kan ni mäta samhällsnyttan i ert företag eller verksamhet?

Många har länge pratat om effektmätning men nu börjar många också att testa och använda olika metoder. Effektfullt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en kunskapsnod som samlar organisationer och privatpersoner för att utbyta erfarenheter och sprida kunskap.

Att hitta finansiering till investeringar och utveckling av sociala företag kan vara svårt när företagen inte passar in i den vanlig affärslogiken. Tillväxtverket har tagit fram delrapporten: Finanseringsvägar för Sociala företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och flera organisationer jobbar med frågan.

The Swedish National Advisory Board for Impact Investing Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en medlemsorganisation som arbetar med att främja och mobilisera investerare att finansiera lösningar på samhällsutmaningar.