Tillväxtverket

Finansiering och effektmätning

Att mäta vilken samhällsnytta ett socialt företag bidrar med är viktigt för att visa på vilken effekt det har på de samhällsutmaningar som man jobbar med. Det behövs också för att attrahera finansiärer och kunder som vill se resultat av de pengar som investeras i företaget eller de tjänster man köper.

Hur kan ni mäta samhällsnyttan i ert företag eller verksamhet?

Många har länge pratat om effektmätning men nu börjar många också att testa och använda olika metoder. Effektfulltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en kunskapsnod som samlar organisationer och privatpersoner för att utbyta erfarenheter och sprida kunskap.

Att hitta finansiering till investeringar och utveckling av sociala företag kan vara svårt när företagen inte passar in i den vanlig affärslogiken. Tillväxtverket har tagit fram delrapporten: Finanseringsvägar för Sociala företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och flera organisationer jobbar med frågan.

The Swedish National Advisory Board for Impact Investing är en medlemsorganisation som arbetar med att främja och mobilisera investerare att finansiera lösningar på samhällsutmaningar.