Tillväxtverket

Definitioner och begrepp

Samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation. Vad är egentligen vad? Det är inte helt enkelt ibland. Här försöker vi reda ut hur vi ser på de olika begreppen.

Bild som förklarar förhllandet mellan olika begrepp inom socialt företagande

Samhällsentreprenörskap eller socialt entreprenörskap?

Ordet ”social” har lånats från engelskans social, som handlar om samhället. Eftersom sociala företags mål är att skapa samhällsnytta, tycker vi att ordet samhällsentreprenörskap bättre visar det.

Socialt företagande

Målet i sociala företag är att skapa samhällsnytta. De gör det genom att bedriva en affärsmässig verksamhet.

Läs mer under Vad är socialt företagande?

Samhällsentreprenör/social entreprenör

En person, som själv eller tillsammans med andra, tar fram affärsmässiga eller andra lösningar på samhällsutmaningar.

Arbetsintegrerande sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, är en typ av sociala företag. Ett ASF har två affärsidéer, en kommersiell idé och en annan som syftar till att skapa jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Mer om vad ett ASF är

Social innovation

En social innovation är en ny eller nyskapande tjänst, produkt, process, samarbete och/eller metod vars huvudsyfte är att möta samhällets utmaningar, där de samhällsnyttiga funktionerna utvecklas.