Tillväxtverket
Nils Bacos och Cecilia Brunnström sitter och arbetar vid ett bord. De tittar på varandra och ler.

Arbets­integrerande sociala företag

Människor är samhällets viktigaste resurs. För att ta vara på allas möjligheter behövs ibland ett extra stöd för att hitta rätt på arbetsmarknaden. Det erbjuder de arbetsintegrerande sociala företagen, ASF.

Söker du webbplatsen Sofisam?

Sofisam har varit ett stöd för de som vill starta eller driver arbetsintegrerade sociala företag men också för offentliga aktörer som köper tjänster eller finansierar och bidrar till sociala företag. Nu ska arbetet fortsätta på andra platser än på Sofisam.

Du kan läsa om socialt företagande och samhällsentreprenörskap här på Tillväxtverket. På Verksamt.se finns mer kunskap om att starta och driva sociala företag. Den förteckning över ASF som funnits på sidan stängs också ner. SKOOPI, de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation, kommer under hösten 2020 med ett erbjudande till ASF att bli publicerade i en förteckning på deras hemsida.

Mycket kunskap och erfarenhet av ASF

Tillväxtverket har under de senaste åren främst fokuserat på att stärka arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Vi bygger vidare på de erfarenheterna i det nya regeringsuppdraget som arbetar med samhällsentreprenörskap och socialt företagande utifrån ett bredare perspektiv.

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag?

Arbetsintegrerande sociala företag är en grupp av sociala företag som vi ofta förkortar till ASF. Syftet med ett ASF är att hjälpa människor till arbete genom att driva ett företag som säljer varor och tjänster till kunder.

Arbetsintegrerande sociala företag driver näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor eller tjänster. Det kan vara allt från hotell eller fastighetsservice till odling eller konst. Men till skillnad från andra företag har de som övergripande mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv. Människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete. Ett ASF har alltså alltid minst två affärsidéer, eller verksamheter.

Ett arbetsintegrerande socialt företag ska:

  • Ha till syfte att integrera människor i arbetsmarknad och samhälle.
  • Sälja varor och tjänster till kunder. Det kan handla om arbetsintegrerande tjänster, caféverksamhet, odling, syarbete, biltvätt, hotellverksamhet kontorstjänster eller andra verksamheter som de anställda har kunskap om.
  • Vara organisatoriskt fristående, det vill säga drivas i form av ett eget företag. Aldrig ägas av exempelvis en kommun.
  • Skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande.
  •  I huvudsak återinvestera sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.

Företagen drivs oftast som kooperativ

Det finns inte något särskilt regelverk eller någon särskild företagsform för arbetsintegrerande sociala företag. Företagen är dock oftast kooperativ som ägs och drivs av de som verksamheten är till för. De flesta är organiserade i företagsformen ekonomisk förening, men de drivs även till exempel i form av ideell förening eller som aktiebolag med begränsad vinstutdelning.

Ta del av alla våra filmer om du snabbt vill veta mer om vad ett arbetsintegrerande företag gör, hur det är att jobba eller leda ett ASF eller om du vill veta hur de samarbetar med Arbets­förmedlingen.

ASF i näringslivet

Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, integrerar människor på arbetsmarknaden och gör också affärer med andra företag. Studien undersöker hur ASF samverkar och gör affärer med andra företag och vilken nytta båda parter har av det.

Fastighetsbolag + Sociala företag = Sant

När Byggvesta planerade för sina nya bostäder ville de göra något extra för att skapa god stämning och en trygg miljö i området. Då föddes Yalla Rinkeby! Tillsammans med de boende började de planera för en verksamhet som både skulle bli en mötesplats och ett företag där kvinnor kan utveckla sitt entreprenörskap. Vill du veta mer om Byggvestas och Yalla Rinkebys samarbete? Se filmen Fastighetsbolag + Sociala företag = Sant

Hur är det att jobba på ett arbetsintegrerande socialt företag?

Har du svårt att hitta jobb och har varit arbetslös under en lång tid. Då kan du kanske hitta ett jobb på ett ett arbetsintegrerande socialt företag.  Ta del av filmen som berättar om fördelarna med att jobba på ett arbetsintegrerande socialt företag, ett så kallat ASF.