Tillväxtverket

Socialt företagande

Regeringen satsar totalt 150 miljoner under 2018-2020 för att skapa ett mer inkluderande och hållbart samhälle genom socialt företagande. För att möta de många utmaningar samhället står inför, som till exempel jämställdhet, miljö, integration, hälsa, utbildning, klimat och enklare vägar till jobb, behöver hela Sveriges fulla engagemang och innovationskraft bidra.

För att skapa en hållbar tillväxt behövs fler företag som bidrar till sociala och miljömässiga samhällsvinster, och det är just det vi främjar. En viktig del är att stimulera en hållbar tillväxt och stärka utvecklingen i de sociala företagen. Vi ska också öka kunskapen om sociala företag och samhällsentreprenörer så att fler offentliga aktörer samarbetar med och köper tjänster av sociala företag.

Uppdragets mål är att skapa ett mer inkluderande och hållbart samhälle, vilket är i linje med regeringens ambitioner i arbetet med att genomföra FN:s Agenda 2030.

Socialt företagande ligger i tiden

Det händer mycket inom området! EU lyfter fram den sociala ekonomin som en viktig väg framåt och både i Sverige och internationellt intresserar sig allt fler investerare för området. Det pågår även en rörelse för att göra det lättare för sociala företag att leverera välfärdslösningar. Samtidigt ökar intresset för samhällsentreprenörskap generellt - inte minst bland unga.

Vi har samlat rapporter, filmer, anbudsskola och mycket mer kring socialt företagande och samhällsentreprenörskap på en plats.

Sociala medier

Här kan du inspirera andra, hitta och sprida kunskap, hitta nya samarbeten och mycket annat.
Facebook: Samhällsentreprenörskap och socialt företagandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Linkedin: Socialt företagande

Person på mountain bike

Kontakt

Rebecka Hinn
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 58

Eva Carlsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 23

Annamia Olvmyr
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-68 191 54

Nina Dahlman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9195Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.