Tillväxtverket
Två kvinnor tittar på något på skrivbord

Socialt företagande

Sverige behöver fler företag som skapar samhällsvinster. Vi vill öka kunskapen om hur viktiga dessa samhällsentreprenörer är för miljö och människor, nu när vi behöver nya tankar och innovationer som allra mest.

Här har vi samlat kunskap och inspiration för samhällsnyttiga affärer, effektmätning, rådgivning, finansiering och mycket mer. Ta del av kunskapen och gör skillnad!

En nationell strategi för socialt företagande – vad är viktigt framöver?

Tillväxtverket hade under tre år (2018-2020) i uppdrag att arbeta med socialt företagande utifrån Regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.

Här är några av resultaten:är ett levande styrdokument med inspiration för stöd och utvecklingsarbete. Tillväxtverket har under tre år arbetat intensivt med att stödja utvecklingen av sociala företag och det har hänt mycket, här är några av resultaten:

  • Socialt företagande är på den politiska agendan genom hållbarhetsfokus.
  • 17 av 21 regioners utvecklingsstrategier lyfter området.
  • Fler samhällsnyttiga affärer genom LOU, Lagen om offentlig upphandling.
  • De sociala företagens egna sektorer och organisationer har utvecklats.
  • Mer samverkan mellan olika rådgivarorganisationer.
  • Fler använder effektmätning och utbyter kunskap.

Regeringens strategi gäller framöver och nu får arbetet drivas vidare genom sociala företag, stödaktörer, myndigheter, kommuner och regioner. Även EU lyfter fram den sociala ekonomin och sociala företag som en viktig väg framåt. Både i Sverige och internationellt intresserar sig allt fler investerare för området. Samtidigt ökar intresset för samhällsentreprenörskap generellt - inte minst bland unga. Så socialt företagande ligger i tiden! I en film från Social Innovation Summit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du ta del av en kunnig skara som diskuterar läget i Sverige och vilken vikt samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation har framöver.