Tillväxtverket
Två kvinnor tittar på något på skrivbord

Socialt företagande

Sverige behöver fler företag som skapar samhällsvinster. Vi vill öka kunskapen om hur viktiga dessa samhällsentreprenörer är för miljö och människor, nu när vi behöver nya tankar och innovationer som allra mest.

Här har vi samlat kunskap och inspiration för samhällsnyttiga affärer, effektmätning, rådgivning, finansiering och mycket mer. Ta del av kunskapen och gör skillnad!

De globala hållbarhetsmålen

Sociala företags främsta drivkraft är att lösa en samhällsutmaning, vilket gör dem viktiga i arbetet med FN:s Agenda 2030 - de globala hållbarhetsmålen. I filmen berättar Admir om hur idrott stärker barns självförtroende, Liisa visar teknologi som gör skillnad för bönder i Nigeria och Johan arbetar med Nordens första social supermarket. Tre sociala företag som tänker nytt och innovativt, och gör samhällsnytta på riktigt.

En nationell strategi för socialt företagande – vad är viktigt framöver?

Regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett levande styrdokument med inspiration för stöd och utvecklingsarbete. Tillväxtverket har under tre år arbetat intensivt med att stödja utvecklingen av sociala företag och det har hänt mycket, här är några av resultaten:

  • Socialt företagande är på den politiska agendan genom hållbarhetsfokus.
  • 17 av 21 regioners utvecklingsstrategier lyfter området.
  • Fler samhällsnyttiga affärer genom LOU, Lagen om offentlig upphandling.
  • De sociala företagens egna sektorer och organisationer har utvecklats.
  • Mer samverkan mellan olika rådgivarorganisationer.
  • Fler använder effektmätning och utbyter kunskap.

Regeringens strategi gäller framöver och nu får arbetet drivas vidare genom sociala företag, stödaktörer, myndigheter, kommuner och regioner. Även EU lyfter fram den sociala ekonomin och sociala företag som en viktig väg framåt. Både i Sverige och internationellt intresserar sig allt fler investerare för området. Samtidigt ökar intresset för samhällsentreprenörskap generellt - inte minst bland unga. Så socialt företagande ligger i tiden! I en film från Social Innovation Summit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du ta del av en kunnig skara som diskuterar läget i Sverige och vilken vikt samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation har framöver.

Ett fält med vetestrån.

Kunskapsbank för dig som vill göra skillnad

Vilka verktyg behöver du för att göra skillnad? Vi har samlat handböcker, filmer, rapporter, anbudsskola och mycket mer.

Tre personer som odlar tomater.

Hela Sveriges engagemang

Regeringen satsade totalt 120 miljoner under 2018-2020 på att stärka och utveckla socialt företagande i Sverige.