Tillväxtverket
Två kvinnor tittar på något på skrivbord

Socialt företagande

Sverige behöver fler företag som skapar samhällsvinster. Vi vill öka kunskapen om hur viktiga dessa samhällsentreprenörer är för miljö och människor, nu när vi behöver nya tankar och innovationer som allra mest.

Här har vi samlat kunskap och inspiration för samhällsnyttiga affärer, effektmätning, rådgivning, finansiering och mycket mer. Ta del av kunskapen och gör skillnad!

De globala hållbarhetsmålen

Sociala företags främsta drivkraft är att lösa en samhällsutmaning, vilket gör dem viktiga i arbetet med FN:s Agenda 2030 - de globala hållbarhetsmålen. I filmen berättar Admir om hur idrott stärker barns självförtroende, Liisa visar teknologi som gör skillnad för bönder i Nigeria och Johan arbetar med Nordens första social supermarket. Tre sociala företag som tänker nytt och innovativt, och gör samhällsnytta på riktigt.

Tre år med nationella strategin för socialt företagande – vad är viktigt framöver?

Under Social Innovation Summit i november 2020 höll Tillväxtverket och Vinnova en gemensam session, för att lyfta den nationella strategin för socialt företagande – en hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation och de två uppdrag som Tillväxtverket och Vinnova fått av Näringsdepartementet under 2018-2020. I filmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster diskuteras vad som har uppnåtts och vilken vikt samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation har framöver. Filmen är på engelska.

Medverkade på sessionen gjorde:

  • Emil Högberg, statssekreterare hos Näringsminister Ibrahim Baylan, Näringsdepartementet
  • Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket
  • Darja Isaksson, Generaldirektör, Vinnova
  • Maja Frankel, Generalsekreterare, Friends
  • Nicklas Wallberg, Sverigechef, Reach for Change
  • Anders Bro, Utvecklingsledare Region Örebro län
  • Lena Lago, Verksamhetschef Basta, styrelseledamot Skoopi
  • Rebecka Hinn, programansvarig socialt företagande, Tillväxtverket
  • Judit Wefer, programansvarig social innovation, Vinnova
  • Yasemin Arhan Modéer, moderator, Altitude Meetings
Ett fält med vetestrån.

Kunskapsbank för dig som vill göra skillnad

Vilka verktyg behöver du för att göra skillnad? Vi har samlat handböcker, filmer, rapporter, anbudsskola och mycket mer.

Tre personer som odlar tomater.

Hela Sveriges engagemang

Regeringen satsade totalt 150 miljoner under 2018-2020 på att stärka och utveckla socialt företagande i Sverige.

Sociala företag ligger i tiden

EU lyfter fram den sociala ekonomin som en viktig väg framåt. Både i Sverige och internationellt intresserar sig allt fler investerare för området. Samtidigt ökar intresset för samhällsentreprenörskap generellt - inte minst bland unga.

Sociala medier

Här har vi två grupper där du kan inspirera andra, hitta och sprida kunskap, nya samarbeten och mycket annat.

Samhällsentreprenörskap och socialt företagande på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialt företagande på Linkedinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Rebecka Hinn
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 58

Eva Carlsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 23

Annamia Olvmyr (kommunikatör)
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-68 191 54