Tillväxtverket

Socialt företagande

Här hittar du material om det regeringsuppdrag som ska främja socialt företagande och samhälls­entreprenörskap under åren 2018 -2020.

För att skapa en hållbar tillväxt behövs fler företag som bidrar till sociala och miljömässiga samhällsvinster, och det är just det vi främjar. En viktig del är att stimulera en hållbar tillväxt och stärka utvecklingen i de sociala företagen. Vi ska också öka kunskapen om sociala företag och samhällsentreprenörer så att fler offentliga aktörer samarbetar med och köper tjänster av sociala företag.

Sedan mitten på maj kan sociala företag ansöka om finansiering för affärsutveckling. Mer om utlysningen

Socialt företagande ligger i tiden

Det händer mycket inom området! EU lyfter fram den sociala ekonomin som en viktig väg framåt och både i Sverige och internationellt intresserar sig allt fler investerare för området. Det pågår även en rörelse för att göra det lättare för sociala företag att leverera välfärdslösningar. Samtidigt ökar intresset för samhällsentreprenörskap generellt - inte minst bland unga.

Mycket kunskap och erfarenhet av ASF

Tillväxtverket har under de senaste åren främst fokuserat på att stärka arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Vi bygger vidare på de erfarenheterna i det nya regeringsuppdraget som arbetar med samhällsentreprenörskap och socialt företagande utifrån en bredare perspektiv.

Mer om våra insatser för arbetsintegrerande sociala företag

Facebook och Linkedin

Grupperna är forum för dig som är intresserad av socialt företagande och samhällsentreprenörskap. Här kan du inspirera andra, hitta och sprida kunskap, dela rapporter, ge tips, hitta nya samarbeten och mycket annat. Grupperna är ett initiativ från Tillväxtverket.

Gruppen "Samhällsentreprenörskap och socialt företagande" på Facebooklänk till annan webbplats

Gruppen "Socialt företagande" på Linkedinlänk till annan webbplats

Rapporter

Kunskap är en viktig del av Tillväxtverkets arbete. Här hittar du rapporter som skrivits inom området.
Delrapport: Finanseringsvägar för Sociala företagPDF

Kontakt

Rebecka Hinn
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 58

Eva Carlsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 23

Annamia Olvmyr
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-68 191 54

Antonio Tolj
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 6599

Carin Persson, föräldraledig
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 22Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.