Tillväxtverket

Socialt entreprenörskap

Sociala företag och entreprenörer blir allt fler. De kännetecknas av en gemensam drivkraft att erbjuda en lösning på en eller flera samhällsutmaningar.

Tillväxtverket har fått 60 miljoner för att stödja utvecklingen av socialt entreprenörskap och sociala företag under 2018-2020. En viktig del är att stimulera tillväxten och stärka utvecklingen i de sociala företagen. Vi ska också öka kunskapen om sociala entreprenörer och sociala företag så att fler offentliga aktörer samarbetar med och köper tjänster av sociala företag.

Pågående insatser

Tillväxtverket har inlett arbetet med att utveckla förutsättningarna för socialt företagande regionalt. Vi har även påbörjat en kartläggning och analys för hur sociala företag ska få bättre tillgång till finansiering. Denna komer att rapporteras till regeringen i slutet av året.

Myndigheten Vinnova har också fått 60 miljoner för att arbeta med socialt företagande och sociala innovationer under samma period.

Regeringens strategi för sociala företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utlysning till regionalt utvecklingsansvariga aktörer

Regionalt utvecklingsansvariga aktörer kan söka finansiering för att stärka förutsättningarna för socialt entreprenörskap i sina regioner. Under hösten 2018 arbetar arton regioner med att ta fram handlingsplaner för socialt entreprenörskap och sociala företag. De kommer i nästa steg att kunna söka finansiering från Tillväxtverket för att genomföra sina handlingsplaner under 2019-2020.

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för socialt entreprenörskap och företagande i regionen, exempelvis genom att

  • Stärka marknaden genom att utveckla regioner och kommuners kunskap om socialt företagande och förbättra deras kapacitet att nyttja de sociala företagens tjänster.
  • Genomföra insatser för att stärka de sociala entreprenörernas/företagens affärssamverkan med övriga näringslivet.
  • Genomföra insatser som bidrar till förbättrad tillgång till rådgivning och affärsutveckling för sociala entreprenörer och företag.

Behoven ser olika ut i olika regioner och regionernas handlingsplaner kommer därför att fokusera på olika saker. Gemensamt är dock att de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna har en viktig koordinerande roll för att olika insatser ska förstärka varandra och bidra till utveckling i strategins riktning. Exempelvis bör regionerna samordna sina insatser med de innovationsfrämjare som beviljas medel i Vinnovas utlysning Ett stärkt innovationsstöd för social innovationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionalt utvecklingsansvariga aktörer

Tillväxtverkets utlysning Utveckla socialt entreprenörskap i din region!

Följande regionalt utvecklingsansvariga aktörer har beviljats finansiering för att ta fram en handlingsplan under hösten 2018.

Handlingsplan socialt entreprenörskap

Region 

 Kontaktperson 

Länsstyrelsen Stockholm

 Majlis Nilsson 

Region Blekinge 

 Johan Holmgren

Region Gotland

 Peter Bloom

Region Uppsala

Andreas Scheutz

Alexander Kinigalakis

Region Västernorrland

 Matilda Rehnström

Region Västmanland

 Pernilla Conley Pettersson

Regionförbundet Sörmland

 Anna Knutsson 

Sedan 2016 arbetar tolv regionalt utvecklingsansvariga aktörer med att stärka arbetsintegrerande sociala företag. Inom ramen för detta arbete tar de också fram handlingsplaner för socialt entreprenörskap för att arbeta vidare med detta bredare perspektiv under 2019-2020.

Regionalt utvecklingsansvariga

 Region

 Kontaktperson

Region Dalarna

Mikael Källman 

Region Gävleborg

 Niclas Cronsell 

Region Jämtland Härjedalen

 Sven Winemark

Region Jönköpings län

Peter Johansson

Region Kronoberg

Karin Palmér

Region Norrbotten

Greta Isaksson

Region Skåne

Marie-Louise Lövgren

Region Västerbotten

 Joel Hedlund

Region Örebro län

 Anders Bro 

Region Östergötland

 Margareta Wandel

Regionförbundet i Kalmar län

Matilda Svensson

Västra Götalandsregionen

Maria Jakobsson 

Kartläggning av finansiering för sociala företag

Tillväxtverket har i uppdrag att kartlägga och sprida kunskap om befintliga finansieringsmöjligheter för sociala företag, inklusive idéburet företagande. Tillväxtverket ska även ta fram en långsiktig analys och plan för hur befintligt finansieringsstöd kan användas på bästa sätt för att stödja sociala företag. Kontigo genomför en kartläggning under hösten 2018. Tillväxtverket levererar en analys till regeringen i december 2018.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.