Tillväxtverket

Socialt entreprenörskap

En viktig resurs för att möta många samhällsutmaningar, inte minst sociala, är den ökande grupp företagare och entreprenörer som är verksamma inom det som benämns "socialt företagande".

Tillväxtverket har fått 60 miljoner under 2018-2020 för att identifiera och genomföra insatser som bidrar till att stödja utvecklingen av socialt entreprenörskap och sociala företag. En viktig del är att skapa förutsättningar för att stimulera tillväxt hos sociala företag samt stärka utvecklingen av och kunskapen om sociala entreprenörer och sociala företag i hela landet.

Myndigheten Vinnova har under samma period fått 60 miljoner för att arbeta med sociala innovationer och socialt företagande.

Mer information

Regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovationlänk till annan webbplats är utgångspunkt för Tillväxtverkets arbete med området socialt entreprenörskap och företagande.

Tillväxtverket arbetar även med uppdraget Arbetsintegrerande sociala företag


Kontakt