Tillväxtverket

Smart industri

Kom i gång med digitaliseringen i ditt företag. Möjligheterna finner du här.

Fortsätt läsa

Hur vill du utveckla ditt industri­företag?

Här kan du ta del av erbjudanden till industriföretag och exempel på hur industriföretag kan arbeta med utveckling och förnyelse. Tillväxtverkets arbete sker inom ramen för Smart industri, regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Ta nästa steg nu!

Digitalisering ­och automation lyfter ditt företag

Små och medelstora industriföretag och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Digitaliseringen driver på förändringstakten. För att klara den globala konkurrensen behöver företagen effektivisera och utveckla sina verksamheter och processer, exempelvis genom digital teknik och automatisering. De företag som inte förnyar sig och kan attrahera den kompetens de behöver, nu och i framtiden, riskerar att slås ut.

Digitaliseringslyftet – allt från kunskap till finansiering

Tillväxtverket erbjuder företag olika möjligheter att sätta igång med ett digitaliseringsprojekt. Kickstart Digitalisering ger dig en inblick i vad digitalisering kan innebära för ditt företag. Du kan få coachning och rådgivning via olika projekt i Digitaliseringslyftet. Inom kort presenteras en webbutbildning om digitalisering för industriföretag. Du kan också ansöka om en digitaliseringscheck, som innebär att du kan få hälften av kostnaden i bidrag när du tar in extern kompetens i företaget eller köper en tjänst.

Mer om Digitaliseringslyftet

Robotlyftet – öka din kunskap om automation

Robotlyftet ska främja automation i små och medelstora industriföretag och bidra till att företagen ökar sina kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Du kan till exempel få experthjälp med att bedöma automatiseringspotentialen i ditt företag samt att ta fram en kravspecifikation.

Mer om Robotlyftet

Regionerna spelar en viktig roll

Industrin är viktig för sysselsättningen i hela landet och central för tillväxten, men förutsättningarna skiljer sig åt mellan regioner och mellan företag. Framgångsrika industriföretag är avgörande för att skapa attraktiva miljöer där människor vill bo och leva. Konkurrenskraftiga små och medelstora industriföretag lockar arbetskraft och kompetens till platsen. Tillväxtverket stödjer regionerna i arbetet för att industriföretag i alla delar av landet ska kunna utvecklas, växa och öka sin konkurrenskraft.

Läs artikel om framgångsfaktorer för Stockholms industri

Läs artikel om Smart industri som ögonöppnare i Jämtland Härjedalen

Läs artikel om hållbar och stark industri på lång sikt

Kompetens - en nyckelfråga

Att företagen har tillgång till rätt kompetens i rätt tid är avgörande för Sveriges framtid. Digitaliseringen förändrar företagens behov av kompetens. Fler företag behöver arbeta mer strategiskt med sin kompetensförsörjning och de anställdas kompetens behöver synliggöras, till exempel genom validering och kompetenskartläggning. Vi arbetar även för att öka ungas kunskap om och intresse för yrken och arbetsgivare inom industrin. Industrinatten är ett exempel på detta.

Industrinattenlänk till annan webbplats

Sverige har goda förutsättningar!

Svensk industri går bra, men förändringstakten hos de små och medelstora företagen behöver öka. Vi behöver jobba än mer tillsammans för att klara de utmaningar som små och medelstora industriföretag möter. Sverige är ledande inom innovation och digitalt entreprenörskap, så förutsättningarna finns. Insatserna inom ramen för Smart industri innebär möjligheter till utveckling för ditt företag. Ta nästa steg nu!

Hitta stöd i din region på verksamt.selänk till annan webbplats

Regeringens nyindustrialiseringsstrateg, Smart industrilänk till annan webbplats

Hur gör andra?

Eskilstuna Elektronik Partner 
fram­tidssäkrar sin fabrik  

Eskilstuna Elektronik Partner gör sin fabrik papperslös. De digitala lösningarna säkrar kvalitén och effektiviserar arbetet. Företaget tog fram en nulägesanalys med stöd från Tillväxtverkets satsning Digitaliseringslyftet.

För mer information om Tillväxtverkets arbete för förnyelse i industrin, se länken nedan.

Så arbetar vi för förnyelse i industrin

Från förlust till vinst - med digitalisering och lean

Genom att eliminera alla processer som inte skapade mervärden för deras kunder vände Emballator Lagan Plast i Ljungby motgång till framgång. Så här gick det till.

Mer om företagsexemplet Emballator Lagan Plast

Dynamiska glas – en ny nordisk industri

Med uppkopplade fönsterglas som snabbt och enkelt kan förändra byggnaders ljus- och värmeinsläpp gör sig Uppsalabaserade Chromo Genics redo att ta över Norden. Nästa hållplats? Världen. 

Mer om företagsexemplet ChromoGenics

Se inspelning från konferensen Digitalisera nu!

Den 8 juni 2017 arrangerade Vinnova och Tillväxtverket konferensen "Digitalisera nu!" tillsammans med aktörerna bakom ”Sverige digitaliserar”. Syftet med konferensen var att lyfta fram allt som är på gång inom digitalisering inom industrin.

Se inspelningen från konferensen Digitalisera nu!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler exempel på förnyelse i industriföretag publiceras här löpande.

Smart industri

Fokus är digitaliseringens möjligheter och öka tillgången till rätt kompetens.
Insatser inom Smart industri

#Smart­industri

Berätta om ditt industriföretag eller om ett industriföretag i framkant under hashtagen #smartindustri.