Tillväxtverket

Smart industri

Kom i gång med digitaliseringen i ditt företag. Möjligheterna finner du här.

Fortsätt läsa

Hur vill du utveckla ditt industri­företag?

Här kan du ta del av erbjudanden till industriföretag och exempel på hur industriföretag kan arbeta med utveckling och förnyelse. Tillväxtverkets arbete sker inom ramen för Smart industri, regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Ta nästa steg nu!

Digitalisering ­och automation lyfter ditt företag

Små och medelstora industriföretag och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Digitaliseringen driver på förändringstakten. För att klara den globala konkurrensen behöver företagen effektivisera och utveckla sina verksamheter och processer, exempelvis genom digital teknik och automatisering. De företag som inte förnyar sig och kan attrahera den kompetens de behöver, nu och i framtiden, riskerar att slås ut.

Digitaliseringslyftet – allt från kunskap till finansiering

Tillväxtverket erbjuder företag olika möjligheter att sätta igång med ett digitaliseringsprojekt. Kickstart Digitalisering ger dig en inblick i vad digitalisering kan innebära för ditt företag. Du kan få coachning och rådgivning via olika projekt i Digitaliseringslyftet. Inom kort presenteras en webbutbildning om digitalisering för industriföretag. Du kan också ansöka om en digitaliseringscheck, som innebär att du kan få hälften av kostnaden i bidrag när du tar in extern kompetens i företaget eller köper en tjänst.

Mer om Digitaliseringslyftet

Robotlyftet – öka din kunskap om automation

Robotlyftet ska främja automation i små och medelstora industriföretag och bidra till att företagen ökar sina kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Du kan till exempel få experthjälp med att bedöma automatiseringspotentialen i ditt företag samt att ta fram en kravspecifikation.

Mer om Robotlyftet

Hur gör andra?

Det finns många goda exempel på framgångsrika små och medelstora industriföretag som har  digitaliserat och automatiserat sina processer, vilket bland annat medfört att företagen kunnat effektivisera sina produktionsflöden, höja kvalitén, förenkla för sina kunder och säkerställa att produktionen stannar i Sverige. Här kan du ta del av några spännande företagsexempel.

Lundqvist Trävaru

Kreativ digitalisering har ökat företagets omsättning markant.

TePe

Digital teknik effektiviserar och moderniserar produktionsflödena.

Volvo Penta/MVV

Höjd kvalité och förenklingar för kunderna med hjälp av digitala instruktioner.

Fristad Plast

Effektivisera ditt företags produktion genom digitalisering.

Axelent

Automation bidrar till att företag kan behålla produktionen i Sverige.

Unibap

Satsa på AI, robotik och automation för att modernisera och höja produktionstakten.