Tillväxtverket
Kvinna kör truck.

Så arbetar vi för förnyelse i industrin

Sveriges små och medelstora industriföretag och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Industrin står för en femtedel av Sveriges ekonomi, 77 procent av det samlade exportvärdet och sysselsätter nära en miljon människor.

Den digitala utvecklingen skapar helt nya förutsättningar för industriföretag att förnya sin produktion och sina affärsmodeller. Många små industriföretag behöver stärka greppet om sin strategiska kompetensförsörjning. Med rätt kompetens ökar möjligheterna till konkurrenskraft och lönsamhet i industriföretagen.

Kompetensförsörjning och digitalisering i fokus

Tillväxtverket bidrar till förnyelse i industrin. Tillsammans med regionerna fokuserar vi på två stora utmaningar för svensk industri: att ta vara på digitaliseringens möjligheter och att öka tillgången till rätt kompetens. Insatserna är en del av Smart industri, regeringens nyindustrialiseringsstrategi.

Smart industri i regionerna – Industriföretag i alla delar av landet ska kunna växa, utvecklas och öka sin konkurrenskraft. Industrin är central för tillväxten, men förutsättningarna skiljer sig åt mellan regioner och mellan företag.

Digitaliseringslyftet – en satsning för att få fler industriföretag och industrinära tjänsteföretag att använda digital teknik.

Robotlyftet - ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag.

Sprida goda exempel och synliggöra framgångsrika företag skickliga på industriell utveckling för inspiration och lärande. Här kan du även lämna förslag på företag som ligger i industrins framkant och som kan inspirera andra företag. Läs mer här: www.tillvaxtverket.se/smartindustri

Samverkan skola och industri – insatser för att öka elevers kunskap och intresse för yrken och arbetsgivare inom industri. Vi ska även bygga relationer för att långsiktigt underlätta industrins kompetensförsörjning inom yrken med arbetskraftsbrist.

Arbeta strategiskt med kompetens – underlätta och driva på de små industriföretagens arbete med strategisk kompetensförsörjning, bland annat genom validering och kompetenskartläggningar. Här är de regionala kompetensplattformarna viktiga.

Kontakt

Gunilla Thorstensson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 87 Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.