Tillväxtverket

Aktiviteter hösten 2020

Hösten 2020 bjuder Jordbruksverket och Tillväxtverket in till fyra tematräffar och en nationell livsmedelskonferens den 9 december. Inriktningar för tematräffarna är företagsutveckling, vilt/vildsvin, kompetensförsörjning och regler och villkor. Träffarna vänder sig till dig som är involverad i arbetet med livsmedelsstrategin. Alla tematräffar kommer att vara digitala.

Anmälan till tematräffar

Vilt/vildsvin

Den 23 september bjuder vi in till en träff där vi ställer oss frågan: - Hur tar vi tillvara på det vilda köttets potential från skog till bord?

Anmälan tematräff vilt och vildsvin länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En man och en kvinna står i en kassa.

Kompetens­försörjning

Den 6 oktober bjuder vi in till en träff där vi ställer oss frågan:
- Hur löser vi bristen på kompetens i hela livsmedelskedjan?

Kvinna som vattnar på en åker.

Regler och villkor

Den 22 oktober bjuder vi in till en träff där vi ställer oss frågan:
- Kan bemötandet bli bättre och hur arbetar vi för en ökad kalibrering av kontrollerna?

Nationell livsmedelskonferens 9 december

Den 9:e december bjuder Tillväxtverket och Jordbruksverket in till en nationell konferens, med fokus på hur vi med gemensamma krafter tar tillvara potentialen i livsmedelskedjan för att nå livsmedelsstrategins mål. Bakgrunden till konferensen är Tillväxtverkets samordningsuppdrag, Jordbruksverkets uppföljningsuppdrag och det uppdrag som båda myndigheterna har under 2020 att bidra till samverkan i det regionala livsmedelsstrategiarbetet.

Mer information om konferensen och anmälan kommer.

Kontakt

Anna Eldestrand, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se