Tillväxtverket
En kvinna handlar mat av en annan kvinna.

Livsmedelsstrategin -region för region

Regioner och länsstyrelser stärker livsmedelsstrategiarbetet i alla delar av Sverige.

Utifrån regionala förutsättningar och styrkor har Sveriges alla 21 regioner och län utarbetat egna strategier och handlingsplaner inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.  

Tillväxtverket har i uppdrag att samordna och främja samverkan mellan alla aktörer i livsmedelskedjan, för ett stärkt genomförande av livsmedelsstrategin. I början av 2021 tog Tillväxtverket över samordningsuppdraget även för det regionala livsmedelsstrategiarbetet. En förutsättning för att nå strategins mål är att vi bättre kopplar ihop det regionala och nationella arbetet och skapar nära dialog mellan nationella och regionala aktörer. Nedanför finns länkar till dessa strategier och varje region och länsstyrelses särskilda kontaktperson.  

För musen över länet så får du upp information för respektive län.

Blekinge

Blekinges livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Blekinge

 • Sanna Lindberg, fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Blekinge

 • Christer Nilsson, fornamn.efternamn@regionblekinge.se

Dalarna

Dalarnas livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Dalarna

 • Anders Carlborg, fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
 • Ann W. Eriksson, fornamn.w.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Dalarna

 • Mikael Källman, fornamn.efternamn@regiondalarna.se

LRF Dalarna

 • Stina Ernstsson, fornamn.efternamn@lrf.se

Gotland

Gotlands livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Gotland

 • Gunilla Lexell, fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Gotland

 • Beata Afzelius, fornamn.efternamn@gotland.se

Gävleborg

Gävleborgs livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Gävleborg

 • Berit Löfgren, fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Gävleborg

 • Anna Backlin, fornamn.efternamn@regiongavleborg.se

LRF Dalarna

 • Stina Ernstsson, fornamn.efternamn@lrf.se

Halland

Hallands livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Halland

 • Annica Lindén,fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Halland

 • Ann-Charlotte Ericsson, for-namn.efternamn@regionhalland.se

Jämtland Härjedalen

Jämtlands Härjedalens livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Jämtland Härjedalen

 • Peter Andrén, fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Jämtland Härjedalen

 • Anna Olofsson Frestadius, fornamn.efternamn.efternamn@torsta.se

Jönköping

Jönköpings livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Jönköping

 •  Malin Krause, fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Jönköping

 • Christina Odén, fornamn.efternamn@rjl.se

Kalmar

Kalmars livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Kalmar

 • Mathias Larsson, fornamn.h.efternamn@länsstyrelsen.se

Region Kalmar

 • Carolina Gunnarsson, fornamn.efternamn@regionkalmar.se

LRF Kalmar

 • Rose-Marie Winqvist, fornamn-fornamn.efternamn@lrf.se

Kronoberg

Kronobergs livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Kronoberg

 • Rebecka Wikström, fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Norrbotten

Norrbottens livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Norrbotten


Skåne

Skånes livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Skåne

 • Kerstin Rietz, fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Skåne

 • Jenny Bergsten, fornamn.efternamn@skane.se

Stockholm

Stockholms livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Stockholm

 • Karin Eksvärd, fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Stockholm

 • Tove Ellingsen, fornamn.efternamn@sll.se

Södermanland

Södermanlands livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Södermanland

 • Emma Wogel, fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Södermanland

 • Magnus E. Nilsson, fornamn.e.efternamn@regionsormland.se

Uppsala

Uppsalas livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Uppsala

 • Sara Eskhult, fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Uppsala

 • Toni Jonsson, fornamn.efternamn@regionuppsala.se

Värmland

Länsstyrelsen Värmland

 • Ylva Gustafsson, fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Värmland

 • Maria Frisk, fornamn.efternamn@regionvarmland.se

NIFA, Branchföreningar för Värmländska matföretag

 • Claes Jonasson, fornamn.efternamn@nifa.se

Västerbotten

Västerbottens livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Västerbotten

 • Kajsa Berggren, fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Västerbotten

 • Lena Friborg, fornamn.efternamn@regionvasterbotten.se

LRF Västerbotten

 • Mats Granath, fornamn.efternamn@lrf.se

Västernorrland

Västernorrlands livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Västernorrland

 • Emelie Y. Eriksson, fornamn.y.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Västernorrland

 • Olle Lidgren, fornamn.efternamn@rvn.se

Västmanland

Västmanlands livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Västmanland

 • Patrik Rehn, fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Västmanland

 • Maria Linder, fornamn.efternamn@regionvastmanland.se

Länsstyrelsen Västmanlands län

 • Maria Ek, fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Västra Götaland

Länsstyrelsen Västra Götaland

 • Lena Björkqvist, fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Götaland

 • Berit Mattsson, fornamn.efternamn@vgregion.se

Örebro

Örebros livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Örebro

 • Helena Åkerhielm, fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Örebro

 • Mikael Jorstig, fornam.efternamn@regionorebrolan.se

Agro Örebro

 • Malin Myhrberg, fornamn.efternamn@agroorebro.se

Östergötland

Region Östergötlands livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Östergötland

 • Linnea Sommar, fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Västerbotten

 • Anna E. Jacobson, fornamn.e.efternamn@regionostergotland.se

Vreta Kluster Östergötland

 • Helene Oscarsson, fornamn.efternamn@vretakluster.se
 • Maria Kallming, fornamn.efternamn@vretakluster.se

Kontakt

Anna Eldestrand, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Ellen Anker-Kofoed, fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se