Tillväxtverket

Röster från deltagarna

Så här tyckte några av deltagarna på dialogmötet Kultur på export

Mattias Franzén - kansliansvarig projektsamordnare på Stims promotionsnämnd

Mattias Franzén, kansliansvarig projektsamordnare på Stims promotionsnämnd

Mattias Franzén, STIM

Varför valde du att delta i dialogmötet?

– För att vi arbetar mycket med att försöka främja svensk musik i utlandet. Det gör vi på olika sätt, men alltid i projektform. Vi söker inte det här kulturexportstödet som är temat för dagen men de övergripande exportfrågorna är väldigt intressanta för oss att diskutera. Det är också intressant att lyssna till personer verksamma inom andra konstformer.

Vad ville du ha ut av dagen?

– Jag kan inte säga att jag hade någon lista med förväntningar.

Vad fick du ut av dagen?

– Väldigt mycket. Jag har fått upp ögonen för behovet av samtal mellan konstformerna. Det visade sig, inte oväntat, att vi har rätt stor samsyn när det gäller behovet av långsiktighet i kulturexporten och dess olika stödformer. Jag har också fått kunskap om den här stödformen som jag faktiskt inte hade, eftersom vi själva inte söker stöd på det sättet. Samt en del goda tankar från andra mötesdeltagare.

Hur ser du på mellanledsfunktionen?

– Det är någonting som nödvändigtvis måste stärkas. Det är väldigt svårt för enskilda konstnärer att göra något meningsfullt arbete i utlandet utan att ha ett stöd från de här mellanleden. På något sätt måste man åstadkomma en större kunskap inom de olika konstformerna så att man kan stödja varandra i just exportfrågan. Min erfarenhet är att det kräver väldigt mycket resurser att bygga upp en bra kulturexport i andra länder, att skaffa sig de kontakter som behövs. På musiksidan har vi ett särskilt exportkontor, det tror jag även att andra konstformer skulle behöva skapa.

Vilka åtgärder behövs för ökad internationalisering?

– Det här kortsiktiga stödet tycker jag är jättebra, men det finns vissa långsiktiga saker som man också skulle behöva göra. Jag tycker att det är fel att man enligt det rådande regelverket utesluter att man ska kunna söka stödet för att närvara vid samma mötesplats en andra gång. Sen tror jag att det vore bra om man på något sätt kunde ordna en snabbare hantering. Det kan vara så att behov dyker upp med kort varsel, till exempel de här mässorna som vi pratade mycket om idag. Fyra ansökningsomgångar per år är lite för lite, det är inte så flexibelt. Små belopp verkar fungera bra för många, men de måste också vara snabba. Vi måste bygga upp strukturer som hela kulturlivet kan använda. I den processen är ett sådant här samtal mellan olika områden viktigt för att kunna lära sig av varandra.

Carin Bacho, litterär agent på Coja Agency

Carin Bacho, litterär agent på Coja Agency

Carin Bacho, Coja Agency

Varför valde du att delta i dialogmötet?

– Jag ville se hur andra använder bidraget, och se om vi kan hitta nya sätt att söka medel.

Vad ville du ha ut av dagen?

– Att få träffa kollegor från både min egen och andras branscher. Vi har vår uppfattning om hur man kan söka stöd för kulturexport, men det kanske finns andra sätt som vi inte har tänkt på. Jag ville få inspiration, helt enkelt.

Vad fick du ut av dagen?

– Jag har redan sökt och fått stöd för att genomföra projekt så för mig handlade det mest om att prata om vad som kan förbättras, samt att få klarhet i varför man inte fått hela det sökta beloppet, när vi tidigare sökt bidrag för exempelvis traktamenten. Jag har förstått lite mer om hur det fungerar nu.

Hur ser du på mellanledsfunktionen?

– Som agenter utgör vi en mellanledsfunktion, så självklart tycker vi att den är viktig. Som författare är det svårt att sälja sig själv och man vill nog fokusera på att skriva böcker, snarare än att träffa förläggare runt om i världen. Där spelar agenturen en viktig roll.

Vilka åtgärder behövs för ökad internationalisering?

– Det viktigaste är att utveckla nätverken och att ha möjligheten att besöka olika platser. På mässor har man möjligheten att nörda in sig på oexploaterade marknader och ta sig tiden att träffa förläggare från hela världen.

Sofia Björkman, konstnär samt gallerist och kurator på Platina

Sofia Björkman, konstnär samt gallerist och kurator på Platina

Sofia Björkman, Platina

Varför valde du att delta i dialogmötet?

– Jag var inbjuden att hålla en presentation eftersom jag beviljats bidrag från kulturexportstödet. Sedan var jag förstås väldigt nyfiken på dagens program.

Vad ville du ha ut av dagen?

– Att få träffa människor verksamma inom olika områden, som jag kanske inte träffat förut, och se hur vi kan öppna upp för samarbeten över konstformerna.

Vad fick du ut av dagen?

– En bekräftelse på att vi har mycket gemensamt mellan de olika konstformerna, som vi skulle kunna jobba vidare med inom samma strukturer. Sedan är det som händer här och nu inte alltid viktigast, det är också vad man bär med sig och utvecklar senare.

Hur ser du på mellanledsfunktionen?

– Den är viktigt att utveckla eftersom mellanledspositioner ofta kan hamna mellan stolarna. Gör man det är det ganska knepigt att veta var man ska vända sig, var man kan få hjälp att komma ut med sitt budskap. Men det finns så klart också en frihet i att kunna vända sig till många olika organisationer.

Vilka åtgärder behövs för ökad internationalisering?

– Jag tycker att kulturexportstödet är en jätteviktig del i det, och att det här dialogmötet spelar en viktig roll. Jag tror att det väldigt smart och bra tänkt från Tillväxtverkets sida att diskutera med aktörerna hur man kan utveckla stödet.

Mer om dialogmötet

Text och bild: Jakob Svärd