Tillväxtverket
Två kvinnor pratar med varandra över en kopp kaffe på ett kreativt kontor.

Kreativt skapande i företagsform

När det finns fritt utrymme för kulturella och kreativa kompetenser att utveckla idéer och att skapa, då kan också goda närings- och regionalpolitiska effekter uppstå. Vi arbetar för att öka möjligheterna för fritt kreativt skapande i företagsform.

Kulturella och kreativa företag ger nytta …

Kulturella och kreativa företag utgår från kulturskapande eller andra kreativa processer. De använder kompetenser inom digital design, storytelling, kulturarvsturism, musik med mera. De är mer innovativa än genomsnittet av företag och exporterar dubbelt så mycket. Men de kulturella och kreativa företagen möter samtidigt ofta barriärer just för att de arbetar förnyande och otraditionellt.

… för att det finns kultur och fritt skapande

Vi utgår från att kultur och kreativt skapande ger samhällsnytta, som effekter. Däremot är det enskilda företagets mål vanligen något annat, exempelvis att förverkliga en konstnärlig idé. Kultur ger således nytta för att den finns, kultur finns inte för att vara nyttig. När det finns fritt utrymme för människor med kulturella och kreativa kompetenser att utveckla idéer och att skapa, då kan också goda närings- och regionalpolitiska effekter uppstå.

Fritt kreativt skapande i företagsform

Vi vill vidga möjligheterna för fritt kreativt skapande i företagsform. Vi bidrar till hållbara förutsättningar för kulturella och kreativa företag och till att öppna dörrar för människor med dessa kompetenser. Vi arbetar nästan alltid på strukturell nivå, det vill säga runt omkring företagen snarare än direkt med företagen. En stor del av vårt arbete är att få fram fördjupad kunskap om olika typer av utvecklingsbehov för nya näringar. Kunskap som kan användas av branschorganisationer, regionförbund, affärsrådgivare, myndigheter med flera.