Tillväxtverket

Makers movement

Peter Parnes, Agneta Hedenström och Tovah Parnes, Luleå Makerspace.

En av de intressantaste möjligheterna med digitaliseringen som lyftes under konferensen var den som uppstår när man sätter digitala verktyg och tekniker som 3D-skrivare och programmerbara gränssnitt i händerna på kreativa, problemlösande människor. Ridå upp för familjen Hedenström-Parnes bestående av pappa Peter, mamma Agneta och dottern Tovah. Alla tre inspirerande företrädare för den makersrörelse som grundades i USA i början av 00-talet och som nu börjat få fotfäste i Sverige, inte minst tack vare det Luleå Makerspace som familjen grundade 2013.

Korspollinering av Hacker-kultur och gör-det-själv

Makersrörelsen kan enklast beskrivas som ett slags korspollinering mellan en hederlig gammal gör-det-själv-attityd och den tekniskt orienterade hackerkulturen. En modern community för ingenjörstyper och kreatörer som inte orkar vänta på de kommersiella aktörernas segdragna produktutvecklingar utan hellre skapar sina egna prototyper. Makerspaces, som den i Luleå, utgör dess kreativa verkstäder.

Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet

Peter Parnes, professor LTU

Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet och tidigare utvecklingschef för Google Sverige, introducerade konferensens deltagare till den unika rörelsen.

– Vi skapar saker med hjälp av modern teknik. Det pratas mycket om lite hårdare saker som robotik, programmering och elektronik men vi skapar även mjukare saker som slöjd, kläder och godis. Spelet Minecraft brukar även lyftas fram som en del av det här, eftersom det blivit allt svårare att differentiera mellan digitalt och fysiskt skapande. Vi har också ett nära samröre med konsten genom de hantverksmässiga aspekterna av making. Den här sortens skapande har existerat i många år, det är inget nytt, men i och med internet började man dela med sig av det man skapade med andra, vilket i sin tur inspirerade fler till att börja skapa.

Demokratiserande effekter av digitalisering

Med sitt stora fokus på utlärning har makersrörelsen blivit ett lysande exempel på digitaliseringens inneboende demokratiserande effekter. Genom att fortplanta idéer om social rättvisa har rörelsen blivit en politisk smältdegel för progressiva krafter. Parallellt med att uppmuntra enskilda individer att tackla och hitta lösningar på tekniska utmaningar som tidigare varit förbehållna resursstarka företag och intressen arbetar man aktivt för ökad jämlikhet.

Agneta Hedenström, rektor för två grundskolor i Luleå

Agneta Hedenström, rektor

Agneta Hedenström, rektor för två grundskolor i Luleå, berättade under föredraget mer om de demokratiserande aspekterna av making-kulturen.

– Making handlar om att lära av varandra oavsett ålder, kön eller ursprung. Vi jobbar väldigt flitigt med jämställdhet. För mig egen del, och för Peters del, är det här en maktfråga, att få en balans mellan könen inom teknikområdet. Programmering är det som styr vår värld idag. Är jag inte medveten om och har en förståelse för det här kommer jag att hamna utanför, jag blir en konsument av det här samhället. De flesta programmerare idag är män, därför är det viktigt att vi får in tjejer och får ett kvinnligt perspektiv på den här världen. Makers-kulturen är ett sätt att få dit tjejer, eftersom de tycker om att se resultat, att programmera och få se att någonting händer. Det gäller att börja tidigt, i förskolan, för att fortsätta vidare upp genom låg- och mellanstadiet. Där någonstans brukar vi tappa tjejerna så där måste vi hitta vägar till att stimulera ett fortsatt teknikintresse.

Tovah Parnes, Makerdrottning och Luleås Nytänkare 2016.

Tovah Parnes, Luleås Nytänkare 2016.

Makers-evenemang för unga kvinnor

Familjen har tagit flera egna initiativ på den fronten, bland annat genom att anordna makers-evenemang i Luleå som enbart riktat sig till unga kvinnor och tjejer.

– 2015 hade vi 90 tjejer som under en hel dag fick prova på olika sätt att skapa med programmering och 2016 deltog 75 tjejer. Vi har aldrig hunnit mer än att lägga ut ett meddelande om att det kommer att ske på Facebook så har platserna varit fyllda.
Bilden av makers-rörelsen som en förlösande kraft förstärktes bara av parets dotter, 17-åriga Tovah, i fjol utnämnd till Årets nytänkare under Luleå Business Awards, som med perfekt engelskt uttal citerade sitt 14-åriga jag.

– Show a person something cool and they will think oh, where can I buy it? Show a maker something cool and they will think oh, how can I make it?