Tillväxtverket

Kreatörernas möjligheter

Darja Isaksson, digital tranformationsstrateg och ledamot i Nationella innovationsrådet.

Darja Isaksson, digital transformationsstrateg och ledamot i Nationella innovationsrådet

Darja Isaksson, transformationsstrateg

Transformationsstrategen Darja Isakssons ögonöppnande föreläsning tog avstamp i hennes barndom. Hon berättade bland annat om hur hennes far inrett ett rum helt tillägnat teknik där hon tidigt släpptes in som medskapare – en avgörande faktor till att hon idag funnit sitt kall inom det digitala omställningsarbetet.

Teknik - ett medel att realisera idéer

– Anledningen till att jag tycker att makers-rörelsen är så viktig är att mina erfarenheter från barndomen gav mig ett överordnat perspektiv på teknik. En starkt rotad känsla av att det här med teknik är någonting som jag kan använda för att realisera mina idéer, påverka min omvärld och skapa saker som jag vill ha. När man lever i ett så teknikmättat samhälle som vi lever i blir det en väldigt betydande skillnad mellan att ha den känslan – och att känna att teknik är någonting som pådyvlas oss, någonting som vi tvingas använda. Det är en av anledningarna till att det är så fantastiskt att vi har makerspaces, alltså miljöer där inte bara de som har en sådan pappa som jag har kan få de här erfarenheterna av att tillsammans med andra människor lära sig hur man skapar i mötet mellan slöjd och teknik. Därför menar jag att tillgången till de här miljöerna är en demokratifråga. Möjligheten att få det där överordnade perspektivet på teknik är någonting som vi måste ge till många fler.

Internet orsak till kollapsen för fysisk handel

Darja Isaksson beskrev hur internets intåg gav henne en unik möjlighet att sitta och ”diskutera politik med medelålders män från Texas”, samt hur det här nya sättet att kommunicera på öppnade upp hennes värld.

– Som många tonåringar var jag uppfylld av mig själv och tänkte att eftersom det här har förändrat mig och mitt liv kommer det att förändra allas liv. Sedan dess har det varit mitt största intresse att arbeta för att försöka förstå hur digitaliseringen påverkar samhället.

Vidare målade hon upp ett panorama av en värld som håller på att förändras inifrån och ut av våra förändrade konsumtionsvanor. En framtid där bland andra den fysiska handeln får det allt svårare.

– I USA, där man i regel ligger några år före oss, har man i år pratat om ”the retail apocalypse”, det vill säga att den fysiska handeln håller på att kollapsa. Från oktober till februari förra året försvann det 98 000 jobb inom handeln i USA. Det är fler än som sysselsätts av den kolindustri som Trump gick till val på, men det pratar vi inte så mycket om eftersom de är så geografiskt utspridda och det dessutom mest är kvinnor som berörs. Det intressanta är att det under samma period skapats 100 000 nya jobb på e-handelslager. Nu hoppas jag att alla som arbetar inom de kreativa näringarna har lite klåda och ångest, för vi vill inte jobba på ett lager. Det är därför vi är här idag, för om vi tittar på var det skapas nya jobb, var de områden där vi människor på riktigt kan konkurrera med maskinerna finns när vi digitaliserar världen, så är det inom de kreativa yrkena. Det syns redan

Automatisering ökar behovet av fritt skapande

Hennes tes: När världen automatiseras och blir mindre beroende av fysiskt närvarande arbetskraft kommer de kreativa yrkena och fritt skapande att prioriteras högre. Många skapande människor är redan idag vana vid att frilansa – och dessa så kallade ”free agents” kommer bara att bli vanligare. Det skulle visserligen innebära att fler och fler tvingas ut ur den socioekonomiska trygghet som en traditionell anställning innebär – men också stora möjligheter för den enskilde individen att själv bestämma var, när och för vem man arbetar. Ridå upp för framtidens arbetare: Den digitale nomaden.

– Det är inom de kreativa näringarna vi hittar vinnarna i den utveckling vi ser just nu. Allt fler unga människor konstaterar att det är ganska dyrt att fixa ett boende i staden man växt upp i, och dessutom inte särskilt spännande. Man vill röra på sig och börjar bygga tjänster för att kunna hitta andra människor i andra delar av världen. Hacker Paradise är ett exempel på en sådan tjänst som arrangerar hacker-resor för frilansande tech creatives.

Parat med andra smarta tjänster för att hyra boenden i andra länder och träffas på temporära kontor målade Isaksson upp bilden av en framväxande kreativ klass som inte är geografiskt bunden till en enda plats.

Digitaliseringen skapar klyftor

Samtidigt såg hon även risker med ett samhälle där kringresande kreativa kompetenser kommer att värderas allt högre.

– Den största risken med digitaliseringen är att eftersom framtiden inte är jämnt distribuerad ökar skillnaderna mellan de individer som har förmågan att dra nytta av utvecklingen och skapa nytta för sig själva och de som inte har det. Vi vet att 50 procent av alla människor kommer att behöva omskola sig, inklusive alla som lyssnar på det här föredraget. Var är incitamentstrukturerna för det? Och hur bra är vi på att dra nytta av att de nödvändiga kunskaperna ofta redan finns gratis på Youtube?
Vidare lyfte hon ett påstående från en VD för ett digitalt framgångsrikt företag som gjorde gällande att ”den som inte ägnar fem timmar i veckan åt att vidareutbilda sig är körd”.

– Vilket ansvar tar vi på struktur- och individnivå för att se till så att det blir så? Vi behöver få fler att befinna sig i en lärprocess under längre tid. Förut hade vi 80 procent av befolkningen som hackade i jorden för att fixa fram mat och en promille som kunde arbeta för att pusha det mänskliga varandet och lärandet. Tänk om vi är på väg mot en värld där en promille arbetar med matproduktionen medan majoriteten arbetar med att utforska vad det innebär att vara människa? Jag tror att vi är det. Frågan är bara vad vi gör åt det på ett nationellt plan? Inte tillräckligt, menade Darja Isaksson.

– Med 10 miljoner människor är vi en stad ur ett globalt perspektiv, och vi måste agera som en sådan. Vi kan inte ha en regional samordnare för fashion tech i varje region, vi kan ha en. För det är världen som är vår marknad, det är de globala värdesystemen vi måste fokusera på.