Tillväxtverket

Sammanfattningar

Tillväxtverket anordnar varje år en nationell konferens kring kulturella och kreativa näringar i samarbete med en regionalt utvecklingsansvarig aktör. Årets upplaga arrangerades tillsammans med Region Norrbotten vid månadsskiftet maj–juni.

Under två heldagar på Studio Acusticum i Piteå utforskades temat Digitaliseringens möjligheter genom föreläsningar, panelsamtal och aktiviteter

Vi måste bli bättre på att förstå upphovsrätt, skaffa oss en djupare förståelse för vilka dörrar som digitaliseringen redan har öppnat samt börja utbilda oss själva om vi ska ha en ärlig chans att hänga med i morgondagens värld. Det var de centrala budskap som ekade ut genom föreläsningssalens dörrar och in i de efterföljande diskussionerna mellan deltagarna under konferensen ”Digitaliseringens möjligheter”.

Bland de inbjudna föreläsarna fanns framgångsrika regionala aktörer, tillresta digitaliseringsexperter och myndighetsrepresentanter. Tillsammans tecknade deras vittnesmål en intressant bild av hur företagen i den kreativa sektorn kommit att bli drivande för digitaliseringsomvandlingen i allmänhet – och den digitala tjänsteutvecklingen i synnerhet.

Många som jobbar med dessa frågor menar att tillfället till ökad kunskap och nätverkande är mycket värdefullt. Här presenteras därför några av de nycklar till att förstå digitaliseringens möjligheter – och potentiella fallgropar – som deltagarna fick med sig hem.

Statistik om kulturexport

Några av de nycklar till att förstå digitaliseringens möjligheter som deltagarna fick med sig hem kom i form av ögonöppnande statistik som visade hur det egentligen är ställt med den digitala kulturexporten, andra i form av kontroversiella påståenden som att digitaliseringen i själva verket skulle vara någonting som redan har hänt.

Videoklipp från konferensen