Tillväxtverket

SXSW + NMW = WTF?

Ron Lynch, Big Baby Agency och Ronny Olovsson, Vinter kommunikationsbyrå

Varför är engagemanget från Texas så starkt för utvecklingen av kreativa näringar här i Norrbotten?

Hur kom det sig att gigantiska SXSW (South By Southwest) i Austin, USA har krokat arm med lilla NMW (Norrbotten Media Week)? Och varför är engagemanget från Texas så starkt för utvecklingen av kreativa näringar här i Norrbotten? Välkommen till en levande dialog i realtid med Ron Lynch, creative director, Big Baby Agency, i Austin och ”Ron” Olovsson, Vinter, i Piteå om digitaliseringens betydelse för relationsbyggande tillväxt och global marknadsföring. Samtalet hålls på engelska.