Tillväxtverket

Makers Movement

Peter Parnes, professor, Agneta Hedenström rektor, Tovah Parnes, "maker-drottning". Alla tre drivande krafter i Luleå Makerspace

För framtidens innovatörer oberoende av kön och bakgrund - från idé till prototyp med modernt skapande!