Tillväxtverket

Kulturell och kreativ kompetens

Johan Fagerlönn, RISE Interactive: Kulturella och kreativa kompetenser driver digital utveckling i bas- och verkstadsindustri .

Interaktionsdesign och forskning kopplat till bland annat fordonsindustri, process- och gruvindustri.