Tillväxtverket

Kreatörernas möjligheter

Darja Isaksson, Digitalstrateg och ledamot av regeringens innovationsråd
Digitaliseringen möjliggör ny efterfrågan i ekonomin och då uppstår nya jobb, förändrade branscher och andra typer av innovation än den traditionella.

Somliga uppehåller sig vid att digitaliseringen medför hot och negativa förändringar. Till exempel att jobben försvinner. Darja hjälper oss att skrapa på den ytan: digitaliseringen möjliggör ny efterfrågan i ekonomin och då uppstår nya jobb, förändrade branscher och andra typer av innovation än den traditionella. Privatpersoner, företag och organisationer vill skaffa sig annan konsumtion, andra funktioner, annat innehåll, andra metoder i takt med digitaliseringen än vad som var möjligt innan. Detta är en omvandlingsprocess som pågått flera decennier.

Omvandlingen är extra påtaglig i och runt kulturella och kreativa näringar. Kreatörer har ofta lättrörliga kompetenser och digitala produkter, varför de når marknader globalt. Samtidigt som det nu blivit möjligt att flytta sitt kreatörsdrivna företag till landsbygden.

Digitaliseringen möjliggör den kulturella och kreativa sektorns starka tillväxt och sektorns företag driver på digitaliseringen. Kulturella kompetenser efterfrågas också som stöd av andra sektorer som är inne i digital transformation. Kreatörerna tillför på dessa sätt avgörande utveckling för samhällsekonomins omvandling – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Och möjligheterna tycks öka.

Aktörer som arbetar med att stödja företag och kulturbranscher möter också en förändrad efterfrågan. Hur kan önskemål om transparens, tillgänglighet, flexibilitet och intiativförmåga visavi kulturella och digitala entreprenörer realiseras?