Tillväxtverket

Immateriella rättigheter på den digitala marknaden

Johan Nordlund, Patent- och registreringsverket (PRV): Immateriella digitala kulturprodukter driver fram nya affärsmodeller. Nya krav ställs på både företag och offentliga system, kopplade till exempelvis upphovsrätt. EU är i färd med att inrätta en digital inre marknad, en process där kulturellt innehåll ges stor betydelse.

Det är också tydligt att kulturföretagare måste få ersättning för sina skapelser och kunna strategiskt använda sina immateriella tillgångar, för att EU-länderna inklusive Sverige ska kunna fortsätta ha en kulturell och kreativa sektor. Företagen måste få stöd och mer kunskap. Offentliga aktörer som ska främja utveckling och export inom kulturområdet och inom näringsområdet behöver förstå villkoren för digital produktion och distribution i den kreativa sektorn bättre.

Patent- och registreringsverket har fått nya uppdrag av regeringen för att bland annat sprida information om dessa utmaningar, och om möjligheter som finns.