Tillväxtverket

Film och postproduktion

Susann Jonsson, vd på Filmpool Nord och Christoffer Demby, designer på företaget Ljudbang, ger sin syn på nya möjligheter för företagare.

Utveckling för företagare inom film och postproduktion. Om de nya möjligheter för företagare inom film och postproduktion som digitaliseringen ger.