Tillväxtverket

Export med digitala verktyg

Helen Rönnholm, Chef Regionala Exportrådgivare, Business Sweden: Konkret hjälp till företag som exporterar med digitala verktyg från starten

Regeringen säger i Sveriges exportstrategi att särskilda exportfrämjande insatser behövs för ”Born Globals” inom dataspel, mode, musik, och design med flera branschområden.

Born Globals är innovativa och tidigt internationaliserade företag. Ofta sker såväl produktion som försäljning via internet, på flera internationella marknader samtidigt. Dessa företag kan behöva en större mängd intensiv rådgivning av högspecialiserad karaktär som kan vara relativt kostsam per deltagande företag. Det statliga exportfrämjandet ska kunna bistå även dessa företag med sina behov.

Regeringen beslutade därför sommaren 2016 om ett uppdrag till Business Sweden att jobba med detta, i samverkan med Vinnova, Almi och svenska inkubatorer, vetenskapsparker och startup-miljöer. Hör Business Sweden berätta om arbetet. I uppdraget ingår även att locka utländska startup-företag att etablera sig i hela Sverige