Tillväxtverket

Digitaliseringen har redan hänt

Leif Rehnström, Hello future, Skellefteå

Allt fler tech-bolag inom områden som fotografi, musik, spel, design med flera grundas. Kulturbranscher omtalas nu i affärsnyheter på ett helt annat sätt än i början av 2010-talet.

Forskaren Richard Florida publicerade år 2002 sina teorier om hur "the creative class" skulle bli ledande drivkraft i den ekonomiska utvecklingen. Vi påstår att Florida fått rätt: den tech-startup-kultur som har växt fram i Sverige de senaste 7-8 åren ger en praktisk illustration. Allt fler tech-bolag inom områden som fotografi, musik, spel, design med flera grundas. Dessa kulturbranscher omtalas nu i affärsnyheter på ett helt annat sätt än i början av 2010-talet.

Men kan vi fortfarande tala om branscher, nu när digitaliseringen har hänt? Idéerna kan visserligen vara likartade och inom samma bransch, men ofta är genomförande och tänkesätt totalt olika. Vissa nyföretagare upplever sig verka i en grupp av digitala entreprenörer som vill skapa snabbväxande företag genom riskkapital-investeringar. Andra nyföretagare upplever sig verka i skiftande nätverk av kulturella och kreativa mikroföretag, där skapandet av unik kvalitet står i centrum och flertalet väljer fåmansbolag som den mest effektiva metoden.

Hur kan arbetet med att stödja företag och kulturbranscher anpassas efter olika behov?