Tillväxtverket

Att ta vara på digitaliseringens möjligheter

Greta Wimander, affärscoach för kulturföretag i Luleå och Piteå, Johan Olsson jurist Dramatikerförbundet, Pauline Ström Gunnér, hållbarhetschef Swedish Fashion Council, Johan Nordlund, immaterialrättsjurist, avdelningen för design och varumärkesskydd, PRV: Vilka påtagliga förändringar står små företag inom skrivande, mode och andra kulturområden inför? Vilka möjligheter medför digitaliseringen för kreatörer?

Vi vet att utvecklingen inom digital rörlig bild gör att manusförfattare i dag kan skriva för flera format än tidigare. Modeföretag kan öka sin export via e-handel och sänka sina kostnader genom digitala lager på fysiska produkter. I Norrbotten har de kulturella och kreativa företagen blivit fler under de senaste åren, ofta genom att använda digitala verktyg.

Hur kan företag och branschorganisationer ta vara på de olika möjligheterna?

Vad behöver offentliga aktörer runt företagen hjälpa till med för att realisera möjligheterna?

Vilka värden kan immaterialrätten skapa i kreativa företag som använder digitala metoder och hur tar man till vara på sådana värden?