Tillväxtverket

Karolina Nätterlund

Verksamhetsledare Designcentrum, Region Jämtland Härjedalen

Karolina Nätterlund, verksamhetsledare desingcentrum, Region Jämtland/ Härjedalen

Karolina Nätterlund

Varför deltar du i konferensen?

– Jag är här för att vi har ett kompetenshöjningsprojekt, som delvis är finansierat av Tillväxtverket. Vi är nio stycken från Region Jämtland/Härjedalen som är här för att höja vår kompetens.

Vad hoppas du få ut av den?

– Jag hoppas på att det här är ett tillfälle att få lite input och nya idéer. Men också att vi med hjälp av deltagare från både näringsliv och kulturorganisationer kan kraftsamla kring olika frågor och tydligare se vad vi har för gemensamma beröringspunkter.

Vilka är de viktigaste insikterna du tar med dig från konferensen?

– Jag vet inte om jag skulle säga att det är en insikt direkt, men det känns väldigt skönt att jag haft med mig så många kollegor och andra samarbetspersoner som jag brukar jobba med hit. Det känns kul att vi kan åka hem och prata om digitaliseringsfrågan på en helt annan nivå nu. Vi har fått en gemensam diskussionsgrund att stå på.

Fick du ut så mycket som du hoppades?

– Ja, det fick jag! Se ovan.