Tillväxtverket

Intervjuer med deltagare

Vilka var där, vilka förväntningar hade de och vad gjorde störst intryck?

En konferensdag kan betyda olika för olika personer, beroende på vem du är, vilken förförståelse du har och för utmaningar du möter i din vardag. Här kan du ta del av intervjuer med sex av deltagarna på  konferensen.