Tillväxtverket
Man som fotograferar.

Kulturdriven tillväxt stärker regionerna

Kulturella och kreativa företag utgår från kulturskapande eller andra kreativa processer och kommer ofta med nya lösningar. De tillför många värden som samhället vill ha men möter ändå hinder.

Många organisationer saknar kunskap om hur affärsidéer baseras på immateriella värden och om drivkrafter i denna sektor. Vi arbetar för att förbättra förutsättningarna för kulturbaserade företag. Syftet med Tillväxtverkets program för kulturella och kreativa näringar är att stärka Sveriges konkurrensposition och bidra till en ökad tillväxt för företag inom den kulturella och kreativa sektorn. Programmet ska också bidra till att skapa attraktiva regionala miljöer genom kulturdriven tillväxt.

Våra verktyg är kunskapsspridning, dialog och samverkan med andra organisationer. Vi vill att kreatörer ska kunna förverkliga idéer smidigt och att det ska finnas stödsystem för att konkurrera globalt med kvalitet och kompetens. Detta ska förstärka den betydelsefulla regionala utveckling som företagen bidrar till.

Vi arbetar för fritt kreativt skapande i företagsform

När det finns fritt utrymme för kulturella och kreativa kompetenser att utveckla idéer och att skapa, då kan också goda närings- och regionalpolitiska effekter uppstå. Vi arbetar för att öka möjligheterna för fritt kreativt skapande i företagsform

Kreativt skapande i företagsform

Kunskap om kulturella och kreativa företag

Kulturella och kreativa företag är mer innovativa än genomsnittet och exporterar nästan dubbelt så mycket. De är drivande inom nyskapande digitala tjänster och det är en myt att de inte vill växa.

Nätverk

Vi nätverkar genom dialogmöten med branschföreningar och regioner, paraplyorganisationen Kreativ Sektor och genom en rad öppna konferenser vi arrangerar.

Finansiering

För närvarande finns det finns inga pengar att söka för enskilda företag eller projekt.

Kontakt

Helena Nyberg Brehnfors
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 37