Tillväxtverket
En man som cyklar.

Smart City Sweden

Avfallshantering i Colombia, energieffektivisering i Somaliland och mobilitetslösningar i Kina – det är några exempel på projekt som har startats upp med hjälp av Smart City Sweden. Plattformen, som har uppdraget att visa upp det bästa Sverige har att erbjuda inom smarta och hållbara städer, välkomnar besöksdelegationer från hela världen. Det arbetet har lett till att ett 20-tal studier och forskningsprojekt nu startat upp i fyra olika världsdelar.

Sedan 2017 har regeringsuppdraget Smart City Sweden välkomnat beslutsfattare och intressenter från hela världen som vill lära sig mer om svenska hållbara lösningar och hur de kan implementera dessa i sin lokala kontext. Besöksplattformen visar upp svenska lösningar inom miljö, energi, mobilitet, stadsplanering, digitalisering och social hållbarhet. Målet är att inspirera andra och bidra till svensk export.

Besöken har resulterat i ett 20-tal studier och projekt runt om i världen. Svenska företag har bidragit med både tekniska lösningar och kunnande i studiernas genomförande och ett flertal projekt har redan realiserats. I Bogotá i Colombia och i Karu, Nigeria, har projekt som ska förbättra avfallshanteringen startats upp. Även i Goa i Indien har det genomförts en studie om avfallshantering där svenska experter nu tittar på möjligheterna att utvinna värme från förbränning i regionen. I Somaliland har fyra studier genomförts, bland annat har man installerat gatubelysning som drivs med hjälp av solceller.

Tillväxtverket har sedan 2018 deltagit i regeringsuppdraget Smart City Sweden som nu avslutas med målsättningen att främja exporten av svenska lösningar för smarta och hållbara städer.

Energimyndigheten kommer fortsatt driva Smart City Sweden vidare. På Smart City Swedens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om alla projekts som genomförts.

Information om Smart City Sweden

Smart City Sweden finansieras av regeringen och koordineras av Energimyndigheten. Besöksplattformen har drivits av IVL Svenska miljöinstitutet i samarbete med Tillväxtverket, Business Sweden, Vinnova, Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Trafikverket och Boverket samt regionala organisationer, branschorganisationer och privata företag.