Tillväxtverket

Jobba konkret med företaget i centrum

Här berättar Jennika Gil Noltorp från Region Skåne, hur de tog sig an uppdraget att inrätta regionalt exportcenter.

Vad innebär regionalt exportcenter för er region?

Genom uppdraget har vi fått en större möjlighet att fördjupa det samarbete som redan fanns i vår region mellan de internationaliserings- och exportfrämjande aktörerna; Almi, Business Sweden, EEN, EKN och Invest in Skåne.

Hur har ni i er region arbetat för att inrätta regionalt exportcenter?

Vi har ett partnerskap sedan tidigare inom ramen för arbetet med affärsutvecklingscheckar till små- och medelstora företag. Checkarna ser vi som vår gemensamma tjänst. Nu adderar vi tydligare våra andra tjänster i samband med att vi bedömer ansökningar till checkarna. Vi försöker också att tänka in våra tjänster även i andra sammanhang då vi möter företagen och lyssnar på deras behov. Det är ett gemensamt kundfokus så att företagen får en väg in, eller no wrong door.

Vi har gemensamma möten och en gemensam aktivitetskalender så att vi har kännedom om när, och vilka arrangemang vi deltar på. I januari 2017 planerade och genomförde vi en Export boost tillsammans som var ett arrangemang med inspiration och kunskap kring export och internationalisering av och för företag i regionen. Att jobba med något konkret är ett bra sätt att fördjupa samarbetet och vi kommer fortsätta genomföra liknande Export boostar i regionen under 2017.

Vi har också tänkt till kring hur vi kommunicerar vårt gemensamma erbjudande, dvs, vilka behov som aktörer kan hjälpa till med. Vi har nu ett gemensamt kommunikationsmaterial och en gemensam presentation för vårt arbete som utgår från de behov som företagen kan ha.

Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas med uppdraget?

Det är viktigt att känna varandra och lyssna in företagens behov så att vi kan lotsa företagen rätt.

Jag tror också att det är bra att ha olika företagscase att jobba med. Exempelvis när vi bedömer ansökningar för affärsutvecklingscheckarna. Då har vi ett företag med ett konkret behov i centrum, som vi kan samlas kring och diskutera hur vi på bästa sätt kan hjälpa till med deras internationella tillväxt.

Kan ni ge något exempel på vad exportcenterarbetet resulterat i?

Utöver det gemensamma presentationsmaterialet så är Export boosten ett exempel. Det blev ett lyckat arrangemang där företagen stod i fokus. Ungefär 150 företag deltog. Vi ser det som en bekräftelse på att företag tycker det är intressant att lyssna på hur andra gjort och inspireras av det. Det blir också ett naturligt tillfälle för oss inom främjandesystemet att visa hur vi kan bistå på olika sätt. Vi planerar för fler Export boostar på olika platser i Skåne under 2017.

Vi har också fått en fördjupad kännedom om varandra och varandras tjänster och erbjudanden. Det gemensamma planeringsarbetet kring exempelvis Export boosten underlättade det och var ett arbete där vi alla bidrog med våra olika kompetenser.

Region: Skåne

Deltagande organisationer: Almi, Business Sweden, Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN), Invest in Skåne och Region Skåne