Tillväxtverket
Männskor pratar inne i ett konferensrum.

Foto: Maskot

Regional exportsamverkan

Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer med andra länder att hitta rätt stöd, från rätt aktör, i rätt tid.

Goda förutsättningar för internationalisering bidrar till långsiktig konkurrenskraft och utveckling i näringslivet. Genom att exportfrämjande organisationer samarbetar runt om i Sverige blir det lättare för företag att hitta rätt stöd, i rätt tid. Satsningen kallas regionalt exportcentra och är en del av Sveriges exportstrategi. Arbetet påbörjades 2016 och fortsätter under 2018.

Exportsamverkan i åtta regioner men fler är på god väg

I dagsläget finns det en etablerad samverkan i Dalarna, Gävleborg, Kronoberg, Skåne, Västerbotten, Västra Götaland, Östergötland och Örebro. Uppdraget att inrätta regionala exportcentra utökas 2018 med målet att regionala exportcentra ska inrättas i alla svenska län och regioner under året.

Utformningen av arbetet utgår från regionens förutsättningar. Det betyder att upplägget kan se lite olika ut i olika regioner. Det övergripande målet är att företag får kontakt med rätt person, i rätt organisation, med sin fråga, inom 24 timmar.

Tillväxtverkets roll

Tillväxtverket arbetar med att förbereda Sveriges företag och regioner för internationalisering. Vår roll är att samordna och stötta etableringen av en regional samverkan kring export. Tillsammans med nationella och regionala aktörer arbetar vi för att göra det lättare för företag att få rätt stöd, direkt. På det sättet förbättrar vi möjligheterna för företag att växa.

Arbetet sker i samarbete med regionalt utvecklingsansvariga och flera offentligt finansierade aktörer, bland andra:

  • Almi Företagspartner
  • Business Sweden
  • Enterprise Europe Network
  • Exportkreditnämnden

Kontakt

Arbetar du med regional utveckling och vill etablera en samverkan kring export? Kontakta oss så berättar vi mer.

Tony Meurke
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 – 681 94 10

Kontakta exportrådgivare i din region

verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns samlad information om export och import och kontaktuppgifter till rådgivare och organisationer i din region.