Tillväxtverket

Hjälp med finansiering eller ekonomisk rådgivning

Om du behöver hjälp med finansiering eller ekonomisk rådgivning.

Almi:

Visualisera och simulera din affär

Vill du få koll på ditt nuläge och kunna räkna på hur en exportsatsning kommer att påverka ditt företag? Med Almis Visualisera och Simulera din affär får du ökad förståelse för olika scenarios på kort och lång sikt.

Lån

Att satsa på nya marknader tar tid och kräver kapital. Almi kan, ofta i samverkan med din bank, finansiera din satsning. Det kan handla om rörelse -, investerings-, förvärvs- och riskkapital.

Riskkapital

Att satsa på nya marknader tar tid och kräver kapital. Almi Invest saminvesterar med affärsänglar och institutionella investerare.
almi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enterprise Europe Network (EEN):

Personlig rådgivning

Tillsammans med din personliga rådgivare får du hjälp att hitta möjlig EU-finansiering för ditt
företags internationalisering.
enterpriseeurope.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exportkreditnämnden (EKN):

Delar risk med banken

Med en rörelsekreditgaranti delar banken eller Almi risken med EKN, när banken lämnar rörelsekrediter i form av lån, checkkredit, övertrasseringsrätt eller fakturakredit. Därmed blir det lättare för både exporterande företag och underleverantörer till exporterande företag att få lån från banken.

Delar risk med banken när kunden kräver bankgarantier

Ibland begär kunder bankgarantier så som förskottsgarantier eller fullgörandegarantier. Då kan EKN dela risk med den bank som ställer ut garantin. Därmed blir det lättare att få banken att ställa ut en garanti.

Försäkrar betalningsrisken

Hos EKN kan företag försäkra sig mot risken att inte få betalt från sin kund utomlands. Med en EKN-garanti får företaget ersättning om kunden inte betalar, vilket underlättar för företaget att erbjuda kunden kredit. En försäkrad kundfordran kan dessutom användas som säkerhet vid banklån.
ekn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svensk Exportkredit (SEK):

Lån

SEK erbjuder lån till exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder. Vi erbjuder allt från rörelsefinansiering till fakturaköp och gröna lån. Låntagarens årsomsättning bör överstiga 500 miljoner kr.
sek.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillväxtverket:

Matchmaking med investerare

Under Startup Swedens program för tidiga teknikbolag får du möjligheten att pitcha till några av Sveriges ledande investerare. En möjlighet att säkra riskkapital till framtida internationell etablering.
Startup Sweden (tillvaxtverket.se)

Checkar för affärsutveckling

Finansiering för små företag som vill ta in extern kompetens för att förbereda en internationalisering. Du ansöker via din region.
Checkar (tillvaxtverket.se)

Hitta regionala stöd och erbjudanden på verksamt.se

På verksamt.se hittar du tjänsten Hitta rådgivning och finanisering. Öppnas i nytt fönster. Här kan du söka dig fram till bland annat seminarier, utbildningar och erbjudanden om finansiering. Dessutom finns kontaktuppgifter till både rådgivare, organisationer, myndigheter eller andra typer av stöd som kan hjälpa dig att utveckla ditt företag.