Tillväxtverket

Hitta rådgivning och finansiering inom din region

Stöden ovan är tillgängliga för företag i hela Sverige och du kan kontakta aktörerna direkt.

På verksamt.se hittar du tjänsten Hitta rådgivning och finanisering. Här kan du söka dig fram till bland annat seminarier, utbildningar och erbjudanden om finansiering. Dessutom finns kontaktuppgifter till både rådgivare, organisationer, myndigheter eller andra typer av stöd som kan hjälpa dig att utveckla ditt företag.

Aktörer inom regional exportsamverkan

Almi

Har företagslån, riskkapital och affärsutveckling för växande företag.
almi.se

Business Sweden

Hjälper svenska företag att öka sin internationella försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige.
business-sweden.com

Enterprise Europe Network (EEN)

Ett internationellt affärsnätverk som hjälper små och medelstora företag att hitta affärskontakter och växa på nya marknader.
enterpriseeurope.se

Exportkreditnämnden (EKN)

Försäkrar företag och banker mot risken att inte få betalt.
ekn.se

Svensk Exportkredit (SEK)

Finansierar exportföretag, deras underleverantörer och utländska köpare av svenska varor och tjänster.
sek.se

Tillväxtverket

Arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i Sverige.
tillvaxtverket.se

I de regionala partnerskapen kan även andra regionala aktörer ingå, såsom handelskammare, universitet och science parks.