Tillväxtverket

Stöd för dig som vill exportera

Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer i andra länder att hitta rätt stöd. Därför samarbetar vi regionalt kring export. Här hittar du aktörerna inom regional exportsamverkan. Aktörer som ger stöd till företag.

Ta första stegen mot export

Här kan du få hjälp att ta första stegen mot att expandera din verksamhet utomlands.

Växa med smart export - Almi

Med utgångspunkt i din nuvarande affär säkerställer vi tillsammans en hållbar, skalbar affärsmodell för export och tar fram en handlingsplan för exportsatsningen. Vi tror initialt på snabba kontakter för att bygga kunskap om kunder och marknad för att säkerställa att begränsade resurser används optimalt.

Starta smart- Almi

Tillsammans säkerställer vi att din nya affärsmodell håller för att skala internationellt. Vi tror på snabba kontakter för att bygga kunskap om kunder och marknad för säkerställa att begränsade resurser används optimalt.

Globalt affärsutvecklingsprogram - Business Sweden

Genom detta program får små och medelstora företag hjälp med att ta fram en global försäljningsstrategi för en eller flera marknader, som skräddarsys utifrån ditt företags specifika situation och behov.

Personlig rådgivning - EEN

Genom personlig rådgivning och tillgång till vårt nätverk hjälper vi dig att utveckla din exportaffär och att hitta internationella affärskontakter för att ditt företag ska växa på nya marknader.

Digitalt affärsutvecklingsprogram - Business Sweden

Webbaserade affärsutvecklingsprogram för alla företag som funderar på att etablera sig i nya marknader.

Exportcoaching - Business Sweden

Vi erbjuder support, coaching och ger gratis råd till små och medelstora företag med stor exportpotential.

Hitta affärskontakter utanför Sverige

Här kan du få hjälp att hitta affärskontakter utanför Sverige.

Internationellt affärsnätverk - EEN

Enterprise Europe Network är väl etablerade i över 60 länder. Tillsammans med våra partners hjälper vi dig att hitta internationella affärskontakter för din exportsatsning.

Expansion till nya marknader - Business Sweden

Våra affärsutvecklare i Sverige och utomlands hjälper dig att korta tid till marknad, hitta nya intäktsströmmar och minimera riskerna när du expanderar globalt

Kontaktnät - Business Sweden

Ta hjälp av vårt omfattande kontaktnät för att identifiera kunder och pålitliga affärspartners samt utvärdera dina lokala distributörer.

Hjälp med finansiering eller ekonomisk rådgivning

Om du behöver hjälp med finansiering eller ekonomisk rådgivning.

Visualisera och simulera din affär - Almi

Vill du få koll på ditt nuläge och kunna räkna på hur en exportsatsning kommer att påverka ditt företag? Med Almis Visualisera och Simulera din affär får du ökad förståelse för olika scenarios på kort och längre sikt.

Checkar för affärsutveckling - Tillväxtverket

Finansiering för små företag som vill ta in extern kompetens för att förbereda en internationalisering. Du ansöker via din region.

Delar risk med banken - EKN

Med en rörelsekreditgaranti delar banken eller Almi risken med EKN, när banken lämnar rörelsekrediter i form av lån, checkkredit, övertrasseringsrätt eller fakturakredit. Därmed blir det lättare för både exporterande företag och underleverantörer till exporterande företag att få lån från banken.

När kunden kräver bankgarantier - EKN

Ibland begär kunder bankgarantier så som förskottsgarantier eller fullgörandegarantier. Då kan EKN dela risk med den bank som ställer ut garantin. Därmed blir det lättare att få banken att ställa ut en garanti.

Försäkrar betalningsrisken - EKN

Hos EKN kan företag försäkra sig mot risken att inte få betalt från sin kund utomlands. Med en EKN-garanti får företaget ersättning om kunden inte betalar, vilket underlättar för företaget att erbjuda kunden kredit. En försäkrad kundfordran kan dessutom användas som säkerhet vid banklån.

Lån - Almi

Att satsa på nya marknader tar tid och kräver kapital. Almi kan, ofta i samverkan med din bank, finansiera din satsning. Det kan handla om rörelse -, investerings-, förvärvs- och riskkapital.

Riskkapital - Almi

Att satsa på nya marknader tar tid och kräver kapital. Almi Invest saminvesterar med affärsänglar och institutionella investerare.

Personlig rådgivning - EEN

Tillsammans med din personliga rådgivare får du hjälp att hitta möjlig EU-finansiering för ditt
företags internationalisering.

Lån - SEK

SEK erbjuder lån till exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder. Vi erbjuder alltifrån rörelsefinansiering till fakturaköp och gröna lån. Låntagarens årsomsättning bör överstiga 500 miljoner kr.

Hjälp med etablering på en viss marknad

För dig som behöver hjälp med konkret etablering på en viss marknad.

Expansion till nya marknader - Business Sweden

Våra affärsutvecklare i Sverige och utomlands hjälper dig att korta din tid till marknaden, hitta nya intäktsströmmar och minimera riskerna när du expanderar globalt.

Marknadskoll - EEN

Vi förser dig med information och kontakt med relevanta aktörer när du ska starta eller etablera
ditt företag på specifika marknader.

Supporttjänster vid utlandsetablering - Business Sweden

Vi kan ta hand om din företagsregistrering, sköta dina bemanningsbehov, hitta kontorslokaler, administrera bokföring samt ge råd om lokala arbetsrättslagar.

Råd om lagar och regler

För dig som behöver råd gällande lagar, regler eller liknande.

Marknadsinformation - EEN

Vi ger information och personlig rådgivning kring internationell handel, regler på utländska marknader ex. IPR, CE-märkning, produktkrav etc. Vi erbjuder även ämnesspecifika seminarier
som rör internationell handel.

Handelslättnader - Business Sweden

Om du planerar eller ska genomföra global expansionsstrategi kan vi ge råd om praktisk export.

Regionala erbjudanden på verksamt.se/region

Stöden ovan är tillgängliga för företag i hela Sverige och du kan kontakta dessa
aktörer direkt. För att få information om specifika erbjudanden i din region, gå in på verksamt.se/region

Aktörer inom regional exportsamverkan

Almi

Almi har företagslån, riskkapital och affärsutveckling för växande företag.

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden försäkrar företag och banker mot risken att inte få betalt.

Business Sweden

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin internationella försäljning och
internationella företag investera och expandera i Sverige.

Svensk Exportkredit - SEK

Svensk Exportkredit finansierar exportföretag, deras underleverantörer och utländska köpare av svenska varor och tjänster.

Enterprise Europe Network - EEN

Internationella affärsnätverket som hjälper små och medelstora företag att hitta affärskontakter och växa på nya marknader. enterpriseeurope.se

Tillväxtverket

Arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i Sverige.

I det regionala partnerskapet kan även andra offentliga aktörer ingå, samt regionala handelskamrar.