Tillväxtverket
Människor i möte

Om uppdraget

Genom att exportfrämjande organisationer samarbetar runt om i Sverige blir det lättare för företag att hitta rätt stöd, i rätt tid. Den här satsningen kallas regionalt exportcentra och är en del av Sveriges exportstrategi

Utformningen av arbetet med att etablera en regional exportsamverkan utgår från regionens förutsättningar. Det betyder att upplägget kan se lite olika ut i olika regioner. Det övergripande målet är att företag får kontakt med rätt person, i rätt organisation, med sin fråga, inom 24 timmar.

Exportsamverkan över hela landet

Arbetet påbörjades 2016 och har fortsatt under 2018. Idag finns en etablerad samverkan i samtliga län och regioner. 

Roller och ansvar

Tillväxtverket arbetar med att förbereda Sveriges företag och regioner för internationalisering. Vår roll är att samordna och stötta etableringen av en regional samverkan kring export. Det gör vi genom bland annat finansierng, kunskap och genom att möjliggöra erfarenhetsutbyte.

Regionalt utvecklingsansvariga har i uppdrag att koordinera och leda regionens långsiktiga arbete med exportsamverkan.

Flera offentligt finansierade aktörer ingår i samverkansarbetet, bland andra:

  • Almi Företagspartner
  • Business Sweden
  • Enterprise Europe Network
  • Exportkreditnämnden

I det regionala partnerskapet kan även andra relevanta offentliga aktörer ingå samt regionala handelskamrar.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.