Tillväxtverket

Kunskap och verktyg

Tips på kunskap och digitala verktyg vid rådgivning om export.

Kunskap om export

Regionalt internationaliseringsindex

Tillväxtverkets regionala internationaliseringsindex är ett sätt att illustrera hur internationellt integrerade olika regioner är vad gäller handel, näringsliv, arbetsmarknad och turism. Indexet gör det möjligt att följa hur internationaliseringen utvecklas över tid i olika regioner (län) och vad som är drivande bakom internationaliseringen.
Regionalt internationaliseringsindex

Regional statistik för varor och tjänster

Tillväxtverket har tillsammans med SCB tagit fram regional exportstatistik för varor och tjänster för åren 2016–2021.
Regional exportstatistik

Fungerar exportfrämjandet? – Motiv, aktörer och effekter

Tillväxtanalys kunskapsprojekt där effekterna av svenska statliga exportfrämjande insatser utvärderas. I rapportserien beskrivs de små och medelstora företagens export och vad som hindrar deras handel. Sveriges exportfrämjande jämförs även med andra länder i Europa.
Fungerar exportfrämjandet? Läs mer på Tillväxtanalys webbplats

Trender inom export och import

Andelen internationaliserade företag ökar. Framförallt beror det på att fler företag importerar. Exporten har ökat mest bland soloföretagen.
Rapporten: Nya trender inom export och import

Nyheter om export, finansiering och företagande

Varje vecka publicerar EKN en ny artikel med fokus på export, finansiering och företagande.
Ta del av artiklarna på EKN:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EEN:s databas för affärssamarbeten

Hitta internationella affärskontakter

GoGlobal – Business Sweden

Business Swedens verktyg GoGlobal vägleder företagen inför varje moment av sin expansion på nya marknader, nå internationella kunder och bli framgångsrika exportörer.
Verktyget GoGlobal

Sweden on the go - privat konsulthjälp

På webbplatsen swedenonthego.se samlar Sveriges handelskamrar konsulter med internationell expertis som kan hjälpa företag vidare i sin exportsatsning.