Tillväxtverket

Kunskap och verktyg

Tips på kunskap och digitala verktyg vid rådgivning om export.

Kunskap om export

Nya trender inom export och import

Andelen internationaliserade företag ökar. Framförallt beror det på att fler företag importerar. Exporten har ökat mest bland soloföretagen.

Rapporten: Nya trender inom export och import Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Regional statistik om varuexporten för år 2014–2018

På uppdrag av Tillväxtverket har Bisnode tagit fram regional varuexportstatistik som är fördelad på arbetsställen för år 2014–2018.

Regional statistik om varuexport

Fungerar exportfrämjandet? – Motiv, aktörer och effekter

Tillväxtanalys kunskapsprojekt där effekterna av svenska statliga exportfrämjande insatser utvärderas. I rapportserien beskrivs de små och medelstora företagens export och vad som hindrar deras handel. Sveriges exportfrämjande jämförs även med andra länder i Europa.

Fungerar exportfrämjandet? Läs mer på Tillväxtanalys webbplats

Nyheter om export, finansiering och företagande

Varje vecka publicerar EKN en ny artikel med fokus på export, finansiering och företagande.

Ta del av artiklarna på EKN:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EEN:s databas för affärssamarbeten

Hitta internationella affärskontakter

GoGlobal – Business Sweden

Business Swedens verktyg GoGlobal vägleder företagen inför varje moment av sin expansion på nya marknader, nå internationella kunder och bli framgångsrika exportörer.

Verktyget GoGlobal

Sweden on the go - privat konsulthjälp

På webbplatsen swedenonthego.se samlar Sveriges handelskamrar konsulter med internationell expertis som kan hjälpa företag vidare i sin exportsatsning.