Tillväxtverket

Exportcenter Väst

Aktörer

Almi Företagspartner Väst, Almi Halland, Business Region Göteborg (BRG) / Enterprise Europe Network (EEN), Business Sweden (Sveriges export- och investeringsråd), Exportkreditnämnden (EKN), Industriell Dynamik (projektleds genom RISE), Region Halland, Svensk Exportkredit (SEK), Västra Götalandsregionen, Västsvenska Handelskammaren.

Aktiviteter

Exportsamverkan inom Västra Götaland har genomfört en rad med seminarium och workshops, samt deltagit på resor och mottagit delegationsbesök kopplade till arbetet med att främja regionens internationaliseringsprocess. Partnerskapet har även hållit i andra kunskapshöjande aktiviteter som fokuserat på handelspartnerna Norge, Tyskland, Storbritannien och östasiatiska marknader. De har dessutom hållit i en Exportboost, under vilken företagarna får pitcha sina exportidéer för främjarna.

På webben

I söktjänsten Rådgivning och stöd för dig som vill importera eller exporteraverksamt.se/utland hittar du som vill expandera utomlands olika typer av stöd och erbjudanden. Filtrera din sökning efter dina behov (vad du vill ha hjälp med, bransch och län eller kommun).

Läs mer:
www.vgregion.se/exportcentervast Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sophia Litsne
sophia.litsne@vgregion.se
telefon: 0706–30 91 36

Ellen Källberg
ellen.kallberg@regionhalland.se
telefon: 072-08 33 701

Åsa Tegelberg, Projektledare/koordinator
asa.tegelberg@vastsvenskahandelskammaren.se