Tillväxtverket

Exportsamverkan Västernorrland

Aktörer

Almi Företagspartner Mitt AB, BizMaker, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN), Handelskammaren Mittsverige, Region Västernorrland och Svensk Exportkredit (SEK).

Aktiviteter

Exportsamverkan Västernorrland arbetar för ökad tillväxt och en högre internationalisering hos små och medelstora företag i regionen. Det ska stärka företagens konkurrenskraft genom att få nya företag och befintliga exportföretags att internationalisera sina produkter och tjänster. Exportsamverkan Västernorrland erbjuder företagsbesök och arrangerar aktiviteter utifrån företagens behov och har anordnat en rad events, seminarier och utbildningar för att inspirera och stärka företagen till att ta steget ut på internationell marknad.

På webben

www.verksamt.se/vasternorrland

Samverkansprojekt

Från och med 2021 samverkar regional exportsamverkan Västernorrland (Team Mid Sweden) i ett internationaliseringsprojekt tillsammans med exportsamverkan Jämtland Härjedalen. Gemensamt planerar de företagsbesök samt aktiviteter som workshops och seminarier utifrån företagens behov och efterfråga.

Kontakt

Pellas Per Andersson
pellas.per@almi.se
telefon: 070 746 5970