Tillväxtverket

Regional exportsamverkan Västerbotten

Aktörer

Region Västerbotten, Almi Företagspartner Västerbotten AB, Business Sweden, Västerbottens Handelskammare, Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN).

Aktiviteter

Västerbottens exportsamverkan arbetar bland annat med konceptutveckling och samverkansfrämjande insatser för att på ett tydligt sätt kunna leverera dess tjänster till företag i regionen. Aktörerna anordnar även seminarier, workshops och möten, bland annat med teman som Brexit, företagscheckar för internationalisering, Exportdagen och Industridagen.

På webben

www.verksamt.se/vasterbotten

Samverkansprojekt

Region Västerbotten ingår i projektet Gateway2Export, ett projekt som ägs och drivs av Västerbottens Handelskammare i nära samverkan med aktörer inom Regional Exportsamverkan. Målsättningen är att hjälpa och stötta företag på deras exportresa samtidigt som vi skapar en metod och modell som ska leda till att vi effektivt kan stödja fler företag till ökade internationella affärer. En ”one stop shop” från idé till genomförande för små och medelstora exportmogna företag som överväger att börja exportera eller redan exporterar och vill öka sina affärer eller öppna nya marknader.

Kontakt

Joel Hedlund
joel.hedlund@regionvasterbotten.se
telefon: 0706 976 846

Kontakt samverkansprojekt:
Sofia Lindström

sofia.lindstrom@handelskammaren.ac
telefon: 0705 100 526