Tillväxtverket

Regional exportsamverkan Värmland

Aktörer

Almi Företagspartner Värmland AB, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Enterprise Europe Network (EEN), Svensk Exportkredit (SEK), Exportkreditnämnden (EKN) och Region Värmland.

Aktiviteter

Aktörerna inom Exportsamverkan i Värmland erbjuder bland annat företagsbesök och seminarier. Seminarierna berör frågor kopplade till export. Partnerskapet arbetar även med ett koncept kallat ”Exportboost” samt med att främja mötesplatser för B2B.

Regional Exportsamverkan Värmland arbetar intensivt för att förenkla företagsutveckling och företagsetablering i Norge, bland annat genom våra aktiviteter Exportprogram Värmland, Exportnätverk Värmland och Snabb etablering i Norge.

RES Värmland arbetar också aktivt för att hjälpa företag som vill fördjupa sin kompetens inom digitala säljkanaler, vilket resulterat i en praktisk utbildning som genomförs av Compare.

På webben

www.verksamt.se/varmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avslutade samverkansprojekt:

Samverkansprojekt

Region Värmland har ingått i ett samverkansprojekt med regionerna Blekinge, Dalarna, Halland, Skåne, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. Gemensamt har de utvecklat en samverkansmodell inom områdena energi, livsmedel och kulturella och kreativa näringar. Detta genom en behovskartläggning samt genom att gemensamt genomföra aktiviteter som seminarier och workshops.

Kontakt

Benjamin Amukena Nyqvist
benjamin.amukena.nyqvist@regionvarmland.se
telefon: +46(0)10 833 10 42

Kontakt samverkansprojekt
Karin Dunberg
karin.dunberg@vastsvenskahandelskammaren.se
telefon: 0318–359 54